• Turkish grammar
  0%
 • 1 The Turkish alphabet
 • 2 The Turkish pronunciation [0/2]
 • 3 Turkish cases [0/11]
 • 4 Turkish articles [0/1]
 • 5 Turkish nouns [0/5]
 • 6 Turkish adjectives [0/2]
 • 7 Turkish adverbs [0/11]
 • 8 Turkish pronouns [0/12]
 • 9 Turkish prepositions and postpositions [0/10]
 • 10 Verbs in Turkish [0/32]
 • 10.1 Turkish infinitive [0/2]
 • 10.2 The verb ''to be'' in Turkish (conjugation) [0/3]
 • 10.3 Turkish verb conjugation and tenses [0/12]
 • 10.4 Causative verbs in Turkish [0/2]
 • 10.5 Passive verbs in Turkish [0/2]
 • 10.6 Reflexive verbs in Turkish [0/2]
 • 10.7 Reciprocal verbs in Turkish [0/2]
 • 10.8 Modal verbs in Turkish [0/3]
 • 10.9 Auxiliary verbs in Turkish [0/2]
 • 10.10 Subjunctive verbs in Turkish [0/2]
 • 11 Turkish sentence structure and phrases [0/7]
 • Multiple choice exercise on the passive verbs in Turkish

  Choose the correct translation:

  'We were prepared for the dinner.'

  Biz yemek için hazırlandık.

  Biz yemek için hazırladık.

  'The door was opened.'

  Kapı açıldı.

  Kapı açtı.

  'The lost wallet was found.'

  Kayıp cüzdan bulundu.

  Kayıp cüzdan buldu.

  'The book is written by his mother.'

  Kitap annesi tarafından yazıldı.

  Kitap annesi tarafından yazdı.

  'The bag was forgotten in school.'

  Çanta okulda unutuldu.

  Çanta okulda unuttu.

  'An old woman was seen.'

  Yaşlı bir kadın görüldü.

  Yaşlı bir kadın gördü.

  'The door was closed by you.'

  Kapı senin tarafından kapatıldı.

  Kapı senin tarafından kapadı.

  'The comments were erased.'

  Yorumlar silindi.

  Yorumlar sildi.

  'This city is known for its delicious cheese.'

  Bu şehir lezzetli peyniriyle biliniyor.

  Bu şehir lezzetli peyniriyle bilir.

  'America was discovered by Colombus.'

  Amerika Colombus tarafından keşfedildi.

  Amerika Colombus tarafından keşfetti.

  Level: 
  A2
  Trained skill: 
  Writing