• Turkish grammar
  0%
 • 1 The Turkish alphabet
 • 2 The Turkish pronunciation [0/2]
 • 3 Turkish cases [0/11]
 • 4 Turkish articles [0/1]
 • 5 Turkish nouns [0/5]
 • 6 Turkish adjectives [0/2]
 • 7 Turkish adverbs [0/11]
 • 8 Turkish pronouns [0/12]
 • 9 Turkish prepositions and postpositions [0/10]
 • 10 Verbs in Turkish [0/32]
 • 10.1 Turkish infinitive [0/2]
 • 10.2 The verb ''to be'' in Turkish (conjugation) [0/3]
 • 10.3 Turkish verb conjugation and tenses [0/12]
 • 10.4 Causative verbs in Turkish [0/2]
 • 10.5 Passive verbs in Turkish [0/2]
 • 10.6 Reflexive verbs in Turkish [0/2]
 • 10.7 Reciprocal verbs in Turkish [0/2]
 • 10.8 Modal verbs in Turkish [0/3]
 • 10.9 Auxiliary verbs in Turkish [0/2]
 • 10.10 Subjunctive verbs in Turkish [0/2]
 • 11 Turkish sentence structure and phrases [0/7]
 • Multiple choice exercise on the causative verbs in Turkish

  Choose the correct translation:

  'My mother is cooking the steak.'

  Annem et pişiriyor.

  Annem et pişyor.

  'The teacher stopped the students.'

  Öğretmen öğrencileri durdurdu.

  Öğretmen öğrencileri durdu.

  'They made me laugh.'

  Onlar beni güldürdü.

  Onlar beni güldü.

  'The police killed the criminal.'

  Polis suçluyu öldürdü.

  Polis suçluyu öldü.

  'I explained the assignment to the students.'

  Ben öğrencilere ödevi anlattım.

  Ben öğrencilere ödevi anladım.

  'The movie scared me.'

  Film beni korkuttu.

  Film beni korktu.

  'You made us look behind.'

  Sen bizi arkamıza baktırdın.

  Sen bizi arkamıza baktın.

  'My friend stopped the noise.'

  Arkadaşım gürültüyü durdurdu.

  Arkadaşım gürültüyü durdu.

  'I will get her to clean the car.'

  Ona arabayı temizleteceğim.

  Ona arabayı temizleyeceğim.

  'She will make them erase the board.

  Onlara tahtayı sildirecek.

  Onlara tahtayı silecek.

  Level: 
  A2
  Trained skill: 
  Writing