• Turkish grammar
  0%
 • 1 The Turkish alphabet
 • 2 The Turkish pronunciation [0/2]
 • 3 Turkish cases [0/11]
 • 4 Turkish articles [0/1]
 • 5 Turkish nouns [0/5]
 • 6 Turkish adjectives [0/2]
 • 7 Turkish adverbs [0/11]
 • 8 Turkish pronouns [0/12]
 • 9 Turkish prepositions and postpositions [0/10]
 • 10 Verbs in Turkish [0/32]
 • 10.1 Turkish infinitive [0/2]
 • 10.2 The verb ''to be'' in Turkish (conjugation) [0/3]
 • 10.3 Turkish verb conjugation and tenses [0/12]
 • 10.4 Causative verbs in Turkish [0/2]
 • 10.5 Passive verbs in Turkish [0/2]
 • 10.6 Reflexive verbs in Turkish [0/2]
 • 10.7 Reciprocal verbs in Turkish [0/2]
 • 10.8 Modal verbs in Turkish [0/3]
 • 10.9 Auxiliary verbs in Turkish [0/2]
 • 10.10 Subjunctive verbs in Turkish [0/2]
 • 11 Turkish sentence structure and phrases [0/7]
 • Multiple choice exercise on the negatives in Turkish

  Choose the correct translation:

  'You are not happy.'

  Sen mutlu değilsin.

  Sen mutlu değilsiniz.

  'We are not at home.'

  Biz evde değiliz.

  Biz evde değilim.

  'This is not a cake.'

  Bu bir kek değil.

  Bu bir kek yok.

  'There are no clean plates here.'

  Burada temiz tabaklar yok.

  Burada temiz tabaklar var.

  'She is not worried'

  O endişeli değil.

  O endişeli değildim.

  'They didn't eat the cheese.'

  Onlar peynir yemediler.

  Onlar peynir yemadiler.

  'She didn't write a letter.'

  O mektup yazmadı.

  O mektup yazmedi.

  'Her mother is not at home.'

  Onun annesi evde yok.

  Onun annesi evde var.

  'I am not angry.'

  Ben sinirli değilim.

  Ben sinirli değil.

  Level: 
  A2
  Trained skill: 
  Writing