• Turkish grammar
  0%
 • 1 The Turkish alphabet
 • 2 The Turkish pronunciation [0/2]
 • 3 Turkish cases [0/11]
 • 4 Turkish articles [0/1]
 • 5 Turkish nouns [0/5]
 • 6 Turkish adjectives [0/2]
 • 7 Turkish adverbs [0/11]
 • 8 Turkish pronouns [0/12]
 • 9 Turkish prepositions and postpositions [0/10]
 • 10 Verbs in Turkish [0/32]
 • 10.1 Turkish infinitive [0/2]
 • 10.2 The verb ''to be'' in Turkish (conjugation) [0/3]
 • 10.3 Turkish verb conjugation and tenses [0/12]
 • 10.4 Causative verbs in Turkish [0/2]
 • 10.5 Passive verbs in Turkish [0/2]
 • 10.6 Reflexive verbs in Turkish [0/2]
 • 10.7 Reciprocal verbs in Turkish [0/2]
 • 10.8 Modal verbs in Turkish [0/3]
 • 10.9 Auxiliary verbs in Turkish [0/2]
 • 10.10 Subjunctive verbs in Turkish [0/2]
 • 11 Turkish sentence structure and phrases [0/7]
 • Fill in the blanks exercise on the conjunctions in Turkish

  Complete the blanks

  The room is dark, so I can't see. -> Oda karanlık ____ göremiyorum.

  He can't come with you, because he is sick. -> Sizinle gelemez, ____ hasta.

  Both my friend and father came. -> ____ arkadaşım ____ babam geldi.

  You should sleep seven or eight hours at night. -> Gece yedi ____ sekiz saat uyumalısın.

  She has one dog and two cats. -> Bir köpeği ____ iki kedisi var.

  Sen ve ben görüşmeliyiz. -> You ____ me, we should meet.

  Sinemaya veya sahile gidebiliriz. -> We can go to cinema ____ beach.

  O çok yorgun çünkü çok çalıştı. -> She is very tired ____ she worked a lot.

  Hava güzel bu yüzden pikniğe gidebiliriz. -> The weather is good ____ we can go to a picnic.

  Ücret ve maaşlar yeterli değil. -> Wages ____ salaries are not enough.

  Level: 
  A2
  Trained skill: 
  Writing