• Turkish grammar
  0%
 • 1 The Turkish alphabet
 • 2 The Turkish pronunciation [0/2]
 • 3 Turkish cases [0/11]
 • 4 Turkish articles [0/1]
 • 5 Turkish nouns [0/5]
 • 6 Turkish adjectives [0/2]
 • 7 Turkish adverbs [0/11]
 • 8 Turkish pronouns [0/12]
 • 9 Turkish prepositions and postpositions [0/10]
 • 10 Verbs in Turkish [0/32]
 • 10.1 Turkish infinitive [0/2]
 • 10.2 The verb ''to be'' in Turkish (conjugation) [0/3]
 • 10.3 Turkish verb conjugation and tenses [0/12]
 • 10.4 Causative verbs in Turkish [0/2]
 • 10.5 Passive verbs in Turkish [0/2]
 • 10.6 Reflexive verbs in Turkish [0/2]
 • 10.7 Reciprocal verbs in Turkish [0/2]
 • 10.8 Modal verbs in Turkish [0/3]
 • 10.9 Auxiliary verbs in Turkish [0/2]
 • 10.10 Subjunctive verbs in Turkish [0/2]
 • 11 Turkish sentence structure and phrases [0/7]
 • Fill in the blanks exercise about the Turkish preposiitions and postpositions

  Complete the blanks

  I will join with my father. ->Babam ____ katılacağım.

  My friend will stay until night. ->Arkadaşım geceye ____ kalacak.

  See you after school. ->Okuldan ____ görüşürüz.

  I didn't see her since that day. ->O günden ____ onu görmedim.

  The postman is walking towards your house. ->Postacı senin evine ____ yürüyor.

  Uyandıktan sonra beni arar mısın? ->Can you call me ____ you wake up?

  Kafenin dışında oturuyordum. ->I was sitting ____ the cafe.

  Kitaplar masamın altında. ->The books are ____ my desk.

  Öğretmen ile konuştun mu? ->Did you talk ____ the teacher?

  Onun doğum günü için bir hediye aldım. ->I bought a gift ____ her birthday.

  Level: 
  A1
  Trained skill: 
  Writing