• Turkish grammar
  0%
 • 1 The Turkish alphabet
 • 2 The Turkish pronunciation [0/2]
 • 3 Turkish cases [0/11]
 • 4 Turkish articles [0/1]
 • 5 Turkish nouns [0/5]
 • 6 Turkish adjectives [0/2]
 • 7 Turkish adverbs [0/11]
 • 8 Turkish pronouns [0/12]
 • 9 Turkish prepositions and postpositions [0/10]
 • 10 Verbs in Turkish [0/32]
 • 10.1 Turkish infinitive [0/2]
 • 10.2 The verb ''to be'' in Turkish (conjugation) [0/3]
 • 10.3 Turkish verb conjugation and tenses [0/12]
 • 10.4 Causative verbs in Turkish [0/2]
 • 10.5 Passive verbs in Turkish [0/2]
 • 10.6 Reflexive verbs in Turkish [0/2]
 • 10.7 Reciprocal verbs in Turkish [0/2]
 • 10.8 Modal verbs in Turkish [0/3]
 • 10.9 Auxiliary verbs in Turkish [0/2]
 • 10.10 Subjunctive verbs in Turkish [0/2]
 • 11 Turkish sentence structure and phrases [0/7]
 • Multiple choice exercise on the modal verbs in Turkish

  Choose the correct translation:

  'I should come with you.'

  Seninle gelmeliyim.

  Seninle gelebilirim.

  'You can learn Turkish.'

  Türkçe öğrenebilirsin.

  Türkçe öğrenmelisin.

  ''We should talk with her.'

  Onunla konuşmalıyız.

  Onunla konuşmeliyiz.

  'I can wait for you.'

  Senin için bekleyebilirim.

  Senin için bekleyabilirim.

  'She should study more.'

  Daha fazla çalışmalı.

  Daha fazla çalışabilir.

  'Erken ayrılmak zorundayım.'

  I have to leave early.

  I should leave early.

  'Gitar çalabiliyor.'

  She can play the guitar.

  She has to play the guitar.

  'Sana yardım etmesi gerek/lazım.'

  She should help you.

  She can help you.

  'İşe gitmek zorundasın.'

  You have to go to work.

  You should go to work.

  Level: 
  A2
  Trained skill: 
  Writing