• Turkish grammar
  0%
 • 1 The Turkish alphabet
 • 2 The Turkish pronunciation [0/2]
 • 3 Turkish cases [0/11]
 • 4 Turkish articles [0/1]
 • 5 Turkish nouns [0/5]
 • 6 Turkish adjectives [0/2]
 • 7 Turkish adverbs [0/11]
 • 8 Turkish pronouns [0/12]
 • 9 Turkish prepositions and postpositions [0/10]
 • 10 Verbs in Turkish [0/32]
 • 10.1 Turkish infinitive [0/2]
 • 10.2 The verb ''to be'' in Turkish (conjugation) [0/3]
 • 10.3 Turkish verb conjugation and tenses [0/12]
 • 10.4 Causative verbs in Turkish [0/2]
 • 10.5 Passive verbs in Turkish [0/2]
 • 10.6 Reflexive verbs in Turkish [0/2]
 • 10.7 Reciprocal verbs in Turkish [0/2]
 • 10.8 Modal verbs in Turkish [0/3]
 • 10.9 Auxiliary verbs in Turkish [0/2]
 • 10.10 Subjunctive verbs in Turkish [0/2]
 • 11 Turkish sentence structure and phrases [0/7]
 • Fill in the blanks exercise about the modal verbs in Turkish 2

  Complete the blanks

  Voleybol oynayabiliyorum. -> I ____ play volleyball.

  Hastaneye gitmelisin. -> You ____ go to the hospital.

  Biz bu işi bitirmek zorundayız. -> We ____ finish this work.

  Beni araman lazım/gerek. -> You ____ call me.

  Onlar bize katılabilirler. -> They ____ join us.

  Hepsini yiyebilirsin. -> You ____ eat all.

  Odasını temizlemeli. -> He ____ clean his room.

  O piyano çalamaz. -> He ____ play the piano.

  Yemeğe gitmek zorundayım. -> I ____ go to dinner.

  Level: 
  A2
  Trained skill: 
  Writing