• Turkish grammar
  0%
 • 1 The Turkish alphabet
 • 2 The Turkish pronunciation [0/2]
 • 3 Turkish cases [0/11]
 • 4 Turkish articles [0/1]
 • 5 Turkish nouns [0/5]
 • 6 Turkish adjectives [0/2]
 • 7 Turkish adverbs [0/11]
 • 8 Turkish pronouns [0/12]
 • 9 Turkish prepositions and postpositions [0/10]
 • 10 Verbs in Turkish [0/32]
 • 10.1 Turkish infinitive [0/2]
 • 10.2 The verb ''to be'' in Turkish (conjugation) [0/3]
 • 10.3 Turkish verb conjugation and tenses [0/12]
 • 10.4 Causative verbs in Turkish [0/2]
 • 10.5 Passive verbs in Turkish [0/2]
 • 10.6 Reflexive verbs in Turkish [0/2]
 • 10.7 Reciprocal verbs in Turkish [0/2]
 • 10.8 Modal verbs in Turkish [0/3]
 • 10.9 Auxiliary verbs in Turkish [0/2]
 • 10.10 Subjunctive verbs in Turkish [0/2]
 • 11 Turkish sentence structure and phrases [0/7]
 • Fill in the blanks exercise about the causative verbs

  Complete the blanks

  She is cooking the carrots. -> O havuçları piş____iyor.

  The police stopped the car. -> Polis arabaları dur____du.

  The news scared her. -> Haberler onu kork____tu.

  They stopped the applications. -> Onlar gürültüyü dur____dular.

  I explained the rules. -> Ben kuralları anla____tım.

  Pişiriyor musun? -> Are you ____?

  Köpek onu korkuttu. -> The dog ____ her.

  Derste ne anlattı? -> What did she ____ in the class?

  Ailesi onları durdurdu. -> Their family ____ them.

  Avcı yılanı öldürdü. -> The hunter ____ the snake.

  Level: 
  A2
  Trained skill: 
  Writing