• Bulgarian grammar
  0%
 • 1 Bulgarian sentence structure
 • 2 Bulgarian pronouns [0/10]
 • 3 Bulgarian nouns [0/6]
 • 4 Bulgarian verbs [0/16]
 • 5 Bulgarian prepositions [0/2]
 • 6 Bulgarian adjectives [0/6]
 • 7 Bulgarian adverbs [0/2]
 • Write down the adverb

  Use the adjective in the first sentence to create the adverb

  1. Иван е много бърз спортист. Иван тича ____.

  2. Иван е добър ученик. Иван се учи ____.

  3. Този мъж е силен. Този мъж говори ____.

  4. Мария е забавна. Мария говори много ____.

  5. Трябва да бъдем позитивни! Нека да мислсим ____!

  6. Искам ясен отговор. Моля, говори ____.

  7. Този изпит не е лесен. Няма да вземем изпита ____.

  8. Изпита ще е труден. Ще вземем изпита ____.

  9. Тя е много красива. Тя говори бавно и ____.

  10. Той има мил поглед. Той ме гледа така ____.

  Level: 
  A1
  A2
  Trained skill: 
  Reading
  Writing