• Bulgarian grammar
  0%
 • 1 Bulgarian sentence structure
 • 2 Bulgarian pronouns [0/10]
 • 3 Bulgarian nouns [0/6]
 • 4 Bulgarian verbs [0/16]
 • 5 Bulgarian prepositions [0/2]
 • 6 Bulgarian adjectives [0/6]
 • 7 Bulgarian adverbs [0/2]
 • Choose the correct adjective

  Use male, female, neuter gender and plural frorm

  Моята жена е много .............

  красива

  красив

  красиво

  Моят съпруг е много ...............

  умен

  умна

  умни

  Новите колеги за доста ...................

  забавни

  забавно

  забавен

  Новият епизод е доста...............

  интересен

  интересна

  интересни

  Кучето на съседа е .................

  хубаво

  хубав

  хубави

  На баба баницата е много ..............

  вкусна

  вкусни

  вкусен

  Партито е доста.................

  добро

  добър

  добра

  Той е добър спортист и е много ...............

  бърз

  бърза

  бързо

  Учителката по математика е много ..............

  забавна

  забавен

  забавни

  Цветята са свежи и ............

  красиви

  красива

  красиво

  Level: 
  A1
  A2
  Trained skill: 
  Reading