• Bulgarian grammar
  0%
 • 1 Bulgarian sentence structure
 • 2 Bulgarian pronouns [0/10]
 • 3 Bulgarian nouns [0/6]
 • 4 Bulgarian verbs [0/16]
 • 5 Bulgarian prepositions [0/2]
 • 6 Bulgarian adjectives [0/6]
 • 7 Bulgarian adverbs [0/2]
 • Choose the proper preposition

  Read the sentences and choose the right option

  Аз съм ....................... вкъщи. (I am away from home)

  далеч от

  близо до

  около

  Книгата е ................. масата. (The book is on the table.)

  на

  под

  зад

  Говоря .........телефона с Мария. (I am talking on the phone with Maria.)

  по

  зад

  над

  .................. дъждовете ще закъснея. (Because of the rain I will be late.)

  поради

  въпреки

  през

  През юни отивам на почивка. ( In June I will go on a vacation. )

  през

  около

  срещу

  Ще дойда ............... теб. ( I will come because of you.)

  заради

  освен

  като

  Искам мляко ............... сок. (I want milk instead of juice. )

  вместо

  заради

  за

  Поканих всички, ......... Иван. (I have invited everyone except for Ivan.)

   

   

  освен

  включително

  но

  Той е .......... мен. (He is like me.)

  като

  когато

  заради

  ...................... жегата ще дойда. (Despite the heat I will come.)

  въпреки

  поради

  около

  Level: 
  A1
  A2
  Trained skill: 
  Reading