• Bulgarian grammar
  0%
 • 1 Bulgarian sentence structure
 • 2 Bulgarian pronouns [0/10]
 • 3 Bulgarian nouns [0/6]
 • 4 Bulgarian verbs [0/16]
 • 5 Bulgarian prepositions [0/2]
 • 6 Bulgarian adjectives [0/6]
 • 7 Bulgarian adverbs [0/2]
 • Choose the right signal word

  Be careful with the meaning of the sentence

  ................миех чинии, тя пееше.

  докато

  междувременно

  ........................... влязох в стаята, тя правеше йога.

  когато

  междувременно

  Аз ядох и ....................... тя пиеше.

  междувременно

  докато

  .............. разбрах истината, тя вече пътуваше за България.

  когато

  докато

  ....................... излиташе самолета, тя гледаше тъжно.

  докато

  когато

  ....................... режеше лук, очите й сълзяха.

  докато

  междувременно

  .................... изязох от вкъщи, валеше.

  когато

  докато

  Аз работех, а ............................... тя спеше.

  междувременно

  докато

  Той миеше чиниите, а ....................... тя готвеше.

  междувременно

  докато

  Ние излизахме от киното, а ......................... те влизаха.

  междувременно

  когато

  Level: 
  A1
  A2
  Trained skill: 
  Reading