• Bulgarian grammar
  0%
 • 1 Bulgarian sentence structure
 • 2 Bulgarian pronouns [0/10]
 • 3 Bulgarian nouns [0/6]
 • 4 Bulgarian verbs [0/16]
 • 5 Bulgarian prepositions [0/2]
 • 6 Bulgarian adjectives [0/6]
 • 7 Bulgarian adverbs [0/2]
 • Fill in the right form of the verb

  Use only present perfect tense

  1. Никога не съм ____ в Париж. (съм)

  2. Някога ____ ли си в Испания. (ходя)

  3. Той е ____ в Канада 3 пъти. (ходя)

  4. Тя е ____ нови тигани за кухнята. (купувам)

  5. Никога не съм ____ калмари. (ям)

  6. Никога не сте ____ прилеп. (виждам)

  7. Някога ти ____ ли си вкъщи? (готвя)

  8. Никога ли не си ____ Достоевски? (чета)

  9. Вие никога не сте ____ в Лондон. (съм)

  10. Тази певица е ____ дори в Рим. (пея)

  Level: 
  A1
  A2
  Trained skill: 
  Reading
  Writing