• Bulgarian grammar
  0%
 • 1 Bulgarian sentence structure
 • 2 Bulgarian pronouns [0/10]
 • 3 Bulgarian nouns [0/6]
 • 4 Bulgarian verbs [0/16]
 • 5 Bulgarian prepositions [0/2]
 • 6 Bulgarian adjectives [0/6]
 • 7 Bulgarian adverbs [0/2]
 • Fill in the correct interrogative pronoun

  Be careful for the gender and number!

  1. ____ е часа?

  2. ____ език се говори в България?

  3. ____ е любимият ти цвят?

  4. ____ езика можеш да говотиш?

  5. ____ започваш работа?

  6. ____ музика харесваш?

  7. ____ струва кафето?

  8. ____ прекарваш свободното си време?

  9. ____ мислиш за президента?

  10. ____ ще прекараш ваканцията?

  Level: 
  A1
  A2
  Trained skill: 
  Reading
  Writing