• Bulgarian grammar
  0%
 • 1 Bulgarian sentence structure
 • 2 Bulgarian pronouns [0/10]
 • 3 Bulgarian nouns [0/6]
 • 4 Bulgarian verbs [0/16]
 • 5 Bulgarian prepositions [0/2]
 • 6 Bulgarian adjectives [0/6]
 • 7 Bulgarian adverbs [0/2]
 • Choose the right relative pronoun

  Be careful for the gender and number!

  Ям винги, ...................... мога.

  когато

  която

  чиито

  Вземи толкова пари, ................... искаш.

  колкото

  която

  които

  Отиди ....................... далеч , ................................ искаш.

  толкова, колкото

  колкото, толкова

  толкова, толкова

  Тя е жената, за .................. ще се оженя.

  която

  които

  който

  Детето, ...................... играе е мой син.

  което

  който

  които

  Обади се,.................... можеш.

  когато

  които

  както

  Постъпи, ................... сметнеш за добре.

  както

  което

  която

  Ще отида там, ....................... искам.

  където

  колкото

  какъвто

  Това са хората, за ..................... говорихме.

  които

  което

  каквито

  Розите, ................... купи са червени. 

  които

  каквито

  който

  Level: 
  A1
  A2
  Trained skill: 
  Reading