• Bulgarian grammar
  0%
 • 1 Bulgarian sentence structure
 • 2 Bulgarian pronouns [0/10]
 • 3 Bulgarian nouns [0/6]
 • 4 Bulgarian verbs [0/16]
 • 5 Bulgarian prepositions [0/2]
 • 6 Bulgarian adjectives [0/6]
 • 7 Bulgarian adverbs [0/2]
 • Choose the right possessive pronoun

  Which one is the correct long possessive pronoun?

  Майка ми работи в момента. ....................... работи в момента.

  моята

  твоята

  неговата

  Баща му живее в чужбина. ..................... баща живее в чужбина

  неговият

  неговата

  неговото

  Приятелите ни са в дискотеката. ................ приятели са в дискотеката.

  нашите

  вашите

  твоите

  Родителите им са разделени. .................. са разделени.

  техните

  твоите

  моите

  Сандвичите ти са готови. ....................... сандвичи са готови.

  твоите

  нашите

  моите

  Мечтите ви са постижими, деца. ...................... мечти са постижими, деца.

  вашите

  Вашите

  нашите

  Въпросът Ви е неуместен, Господине. ....................... въпрос е неуместен. (polite form)

  Вашият

  вашият

  твоят

  Децата ни са на училище.  ................ деца са на училище.

  нашите

  вашите

  техните

  Компютърът ти не работи. .................. компютър не работи.

  твоят

  нашият

  моят

  Планът ми е да се забавлявам. ............. е да се забавлявам.

  моят

  твоят

  нашият

  Level: 
  A1
  A2
  Trained skill: 
  Reading