• Bulgarian grammar
  0%
 • 1 Bulgarian sentence structure
 • 2 Bulgarian pronouns [0/10]
 • 3 Bulgarian nouns [0/6]
 • 4 Bulgarian verbs [0/16]
 • 5 Bulgarian prepositions [0/2]
 • 6 Bulgarian adjectives [0/6]
 • 7 Bulgarian adverbs [0/2]
 • Fill in the correct relative pronoun

  Be careful for the gender and number!

  1. Жената, с ____ говорих, е майка ми.

  2. Мъжът, ____ дойде, е приятелят ми.

  3. Искам кафе, ____ пихме миналия път. 

  4. Вземи всички документи, ____ са на масата.

  5. Това е момичето, за ____ говорихме.

  6. Ще дойда, ____ е необходимо.

  7. Вземи ____ яйца, ____ са необходими.

  8. Работя ____, ____ мога.

  9. Децата, ____ играят на улицата, са ми внуци.

  10. Търся си жена, ____ да ме обича. 

  Level: 
  A1
  A2
  Trained skill: 
  Reading
  Writing