• Bulgarian grammar
  0%
 • 1 Bulgarian sentence structure
 • 2 Bulgarian pronouns [0/10]
 • 3 Bulgarian nouns [0/6]
 • 4 Bulgarian verbs [0/16]
 • 5 Bulgarian prepositions [0/2]
 • 6 Bulgarian adjectives [0/6]
 • 7 Bulgarian adverbs [0/2]
 • Write the correct definite article

  Use male, female, neuter gender and plural frorm

  1. Това е нова банка. ____ банка е ДСК.

  2. Това е нов телефон. ____ телефон е Самсунг.

  3.  Това палто е топло.  ____ палто е мое.

  4. Тези цветя са хубави.  ____ цветя са рози.

  5. Тази жена е много красива. ____ жена ми е сестра. 

  6. Този мъж е много интелигентен. ____ мъж ми е съпруг.

  7. Това палто е грозно.  ____ палто е на сетра ми.

  8. Напоследък времето е топло. ____ време ни изненада.

  9. Новите компютри са бързи. ____ компютри са нови.

  10. Кучетата са добри приятели на човека. Най-____ приятели на човек са кучетата.

   

  Level: 
  A1
  A2
  Trained skill: 
  Reading
  Writing