• Bulgarian grammar
  0%
 • 1 Bulgarian sentence structure
 • 2 Bulgarian pronouns [0/10]
 • 3 Bulgarian nouns [0/6]
 • 4 Bulgarian verbs [0/16]
 • 5 Bulgarian prepositions [0/2]
 • 6 Bulgarian adjectives [0/6]
 • 7 Bulgarian adverbs [0/2]
 • Write the short possessive pronoun

  Be careful for the gender and number!

  1. Моята майка е лекар. Майка ____ е лекар. 

  2. Неговият баща е в магазина. Баща ____ е в магазина.

  3. Нашите сестри живеят в София. Сестрите ____ живеят в София. 

  4. Вашите чанти са на земята, деца. Чантите ____ са на земята, деца. 

  5. Вашата кола е на червена, Господине. Колата ____ е червена, Господине. (polite form)

  6. Вашите приятели са много забавни, момичета. Приятелите ____ са много забавни, момичета. 

  7. Как са Вашите родители, Госпожо? Как са родителите ____, Госпожо? (polite form)

  8. Нейната сестра е студентка. Сестра ____ е студентка. 

  9. Твоят приятел те чака вътре. Приятелят ____ те чака вътре. 

  10. Тяхната къща се намира в центъра. Къщата ____ се намира в центъра.

  Level: 
  A1
  A2
  Trained skill: 
  Reading
  Writing