• Bulgarian grammar
  0%
 • 1 Bulgarian sentence structure
 • 2 Bulgarian pronouns [0/10]
 • 3 Bulgarian nouns [0/6]
 • 4 Bulgarian verbs [0/16]
 • 5 Bulgarian prepositions [0/2]
 • 6 Bulgarian adjectives [0/6]
 • 7 Bulgarian adverbs [0/2]
 • Fill in the missing word in the correct gender

  Choose between male, female or neuter gender

  1. На масата има ____ банан.

  2. Виждам ____ червена кола.

  3. Там играе ____ дете.

  4. В стаята има ____ мъж.

  5. Там те чака ____ жена.

  6. ____ момиче те търси.

  7. ____ сандвич, моля.

  8. Искам ____ салата и ____ кафе.

  9. ____ ден ще отида там.

  10. Ще си купя ____ билет за Барселона. 

  Level: 
  A1
  A2
  Trained skill: 
  Reading
  Writing