• Bulgarian grammar
  0%
 • 1 Bulgarian sentence structure
 • 2 Bulgarian pronouns [0/10]
 • 3 Bulgarian nouns [0/6]
 • 4 Bulgarian verbs [0/16]
 • 5 Bulgarian prepositions [0/2]
 • 6 Bulgarian adjectives [0/6]
 • 7 Bulgarian adverbs [0/2]
 • Write the comparative form of the adjective

  Don´t forget the dash between the particle and the adjective!

  1. Моята кола е хубава, но твоята е ____.

  2. Иван е умен, но Мария е ____.

  3. Тези момичета са красиви, но другите са ____.

  4. Водата е гореща, но ми трябва ____ за чая.

  5. Днес е топъл ден, ____ от вчера. 

  6. Днес е студено, ____ от вчера.

  7. Той е добър ученик, но Иван е ____.

  8. Тази стая е чиста, но другата е ____.

  9. Възухът в Бургас е мръсен, но в София е ____. 

  10. Тези чинии са големи, но другите са ____. 

  Level: 
  A1
  A2
  Trained skill: 
  Reading
  Writing