• Bulgarian grammar
  0%
 • 1 Bulgarian sentence structure
 • 2 Bulgarian pronouns [0/10]
 • 3 Bulgarian nouns [0/6]
 • 4 Bulgarian verbs [0/16]
 • 5 Bulgarian prepositions [0/2]
 • 6 Bulgarian adjectives [0/6]
 • 7 Bulgarian adverbs [0/2]
 • Choose the right demonstrative pronoun

  Be careful for the gender and number!

  ................... кола е моя.

  тази

  този

  това

  ............... мъж ми е баща.

  онзи

  онази

  такива

  ...................... химикалка не е твоя.

  тази

  този

  онзи

  ................. дете е много енергично.

  това

  такова

  тази

  ............. коза пасе трева.

  онази

  онзи

  това

  ................ бар ми е любимият.

  този

  онази

  онова

  ................. парче торта  е за теб.

  онова

  онази

  онези

  ................. цветя там са ми любимите.

  онези

  това

  такова

  Винаги съм искал ......................... жена.

  такава

  такова

  такъв

  Не се среща често .................. мъж. 

  такъв

  такова

  това

  Level: 
  A1
  A2
  Trained skill: 
  Reading