• Bulgarian grammar
  0%
 • 1 Bulgarian sentence structure
 • 2 Bulgarian pronouns [0/10]
 • 3 Bulgarian nouns [0/6]
 • 4 Bulgarian verbs [0/16]
 • 5 Bulgarian prepositions [0/2]
 • 6 Bulgarian adjectives [0/6]
 • 7 Bulgarian adverbs [0/2]
 • Write the superlative form of the adjective.

  Don´t forget the dash between the particle and the adjective!

  1. Тази кола е хубава, но колата на Иван е ____. 

  2. Иван е умен, но Петър е ____ в класа. 

  3. Мария е красива, но Ана е ____ от всички.

  4.Тези момчета са хубави, но другите са ____.

  5. Вашите кафета са горещи, но нашите кафета са ____.

  6. Тези чаши са чисти, но другите са ____.

  7. Тези вълни са големи, но не са ____, които съм виждала.

  8. Тортата е вкусна, но моята е ____.

  9. Книгата е интересна, но тази е ____.

  10. Този меч е дълъг, но този е ____. 

  Level: 
  A1
  A2
  Trained skill: 
  Reading
  Writing