• Bulgarian grammar
  0%
 • 1 Bulgarian sentence structure
 • 2 Bulgarian pronouns [0/10]
 • 3 Bulgarian nouns [0/6]
 • 4 Bulgarian verbs [0/16]
 • 5 Bulgarian prepositions [0/2]
 • 6 Bulgarian adjectives [0/6]
 • 7 Bulgarian adverbs [0/2]
 • Choose the right form of the definite article of the male noun

  Is it long or short form? Is it subject or object?

  ................ пресича улицата.

  мъжът

  мъжа

  Той говори с .................

  мъжа

  мъжът

  ..................... е на масата.

  телефонът

  телефона

  Той говори по ....................

  телефона

  телефонът

  ........................ свършва тук.

  пътят

  пътя

  Караме бавно по ..................... към морето.

  пътя

  пътят

  .................. е все още мръсен.

  подът

  пода

  Трябва да изчистим ................

  пода

  подът

  ...................... е много бавен.

  компютърът

  компютъра

  Трябва да се преинсталирам ................

  компютъра

  компютърът

  Level: 
  A1
  A2
  Trained skill: 
  Reading