• Bulgarian grammar
  0%
 • 1 Bulgarian sentence structure
 • 2 Bulgarian pronouns [0/10]
 • 3 Bulgarian nouns [0/6]
 • 4 Bulgarian verbs [0/16]
 • 5 Bulgarian prepositions [0/2]
 • 6 Bulgarian adjectives [0/6]
 • 7 Bulgarian adverbs [0/2]
 • Fill in the right form of the verb

  Use only past simple tense

  1. Вчера аз ____ на кино. (отивам)

  2. Онзи ден той ____ на море. (отивам)

  3. Преди два дена мама ____ ориз с месо. (готвя)

  4. Миналата година те ____ в този офис. (работя)

  5. Току що Мария ____ чиниите. (мия)

  6. Снощи вие ____ китайска храна. (вечерям)

  7. Преди аз ____ да ям месо, но сега - не. (обичам)

  8. Те ____ да отидат на море, но нямаха пари. (искам)

  9. Ти ми ____ пари на заем вчера. (давам)

  10. Ти ____ ли новините? (чувам)

  Level: 
  A1
  A2
  Trained skill: 
  Reading
  Writing