• Dutch grammar
  0%
 • 1 Dutch alphabet [0/2]
 • 2 Dutch pronunciation [0/2]
 • 3 Dutch sentence structure
 • 4 Dutch articles (de, het, een) [0/2]
 • 5 Dutch nouns [0/8]
 • 6 Dutch pronouns [0/12]
 • 7 Dutch prepositions [0/9]
 • 8 Dutch adjectives [0/6]
 • 9 Dutch adverbs [0/16]
 • 10 Dutch verbs [0/27]
 • 10.1 Dutch infinitive (verbs with and without 'te') [0/2]
 • 10.2 Dutch regular verbs (weak verbs) [0/2]
 • 10.3 Dutch irregular verbs (strong verbs) [0/2]
 • 10.4 Dutch imperative (gebiedende wijs) [0/2]
 • 10.5 Dutch modal verbs [0/2]
 • 10.6 Dutch reflexive verbs [0/2]
 • 10.7 Dutch auxiliary verbs [0/2]
 • 10.8 Active and passive voice in Dutch [0/2]
 • 10.9 Separable and inseparable verbs in Dutch [0/2]
 • 10.10 Present participle in Dutch [0/2]
 • 10.11 Past participle in Dutch [0/3]
 • 10.12 Dutch subjunctive (aanvoegende wijs) [0/2]
 • 10.13 Dutch gerund [0/2]
 • 10.14 Dutch verb list
 • 11 Dutch verb conjugation and tenses [0/34]
 • Exercise to practice Dutch verb conjugation and tenses 1 (Score -/-)Free
 • Exercise to practice Dutch verb conjugation and tenses 2 (Score -/-)Free
 • 11.1 Dutch present simple (onvoltooid tegenwoordige tijd) [0/4]
 • 11.2 Dutch past simple (onvoltooid verleden tijd) [0/4]
 • 11.3 Dutch present perfect (voltooid tegenwoordige tijd) [0/4]
 • 11.4 Dutch past perfect (voltooid verleden tijd) [0/4]
 • 11.5 Dutch future simple [0/4]
 • 11.6 Dutch future perfect [0/4]
 • 11.7 Dutch conditional tense [0/4]
 • 11.8 Dutch conditional perfect [0/4]
 • Train the Dutch conditional perfect

  Good luck!

  Vandaag ____ het feestje ____ ____. (geven) (Today the party would have been given.)

  Ik ____ ____ ____ op je mail als ik niet op vakantie was. (antwoorden) (I would have answered your email if I were not on holiday.)

  ____ zij ____ ____ sinds ik haar laatst zag? (groeien) (Would she have grown since I last saw her?)

  Hij ____ de leerlingen de Duitse grammatica ____ ____. (leren) (He would have taught the students the German grammar.)

  Jullie ____ het huiswerk ____ ____. (opschrijven) (You would have written down the homework.)

  Zij ____ samen ____ ____ op die dag. (zijn) (They would have been together that day.)

  Jij ____ met hem mee ____ ____ naar de supermarkt. (gaan) (You would have gone with him to the supermarket.)

  Ik ____ een brief naar haar ____ ____. (sturen) (I would have sent a letter to her.)

  Mijn vader ____ een nieuwe telefoon voor mij ____ ____. (kopen) (My father would have bought a new phone for me.)

  U ____ ____ ____, maar U heeft dat niet gedaan. (bellen) (You would have called, but you did not.)

  Level: 
  A1
  A2
  Trained skill: 
  Reading
  Writing