• Dutch grammar
  0%
 • 1 Dutch alphabet [0/2]
 • 2 Dutch pronunciation [0/2]
 • 3 Dutch sentence structure
 • 4 Dutch articles (de, het, een) [0/2]
 • 5 Dutch nouns [0/8]
 • 6 Dutch pronouns [0/12]
 • 7 Dutch prepositions [0/9]
 • 8 Dutch adjectives [0/6]
 • 9 Dutch adverbs [0/16]
 • 10 Dutch verbs [0/27]
 • 10.1 Dutch infinitive (verbs with and without 'te') [0/2]
 • 10.2 Dutch regular verbs (weak verbs) [0/2]
 • 10.3 Dutch irregular verbs (strong verbs) [0/2]
 • 10.4 Dutch imperative (gebiedende wijs) [0/2]
 • 10.5 Dutch modal verbs [0/2]
 • 10.6 Dutch reflexive verbs [0/2]
 • 10.7 Dutch auxiliary verbs [0/2]
 • 10.8 Active and passive voice in Dutch [0/2]
 • 10.9 Separable and inseparable verbs in Dutch [0/2]
 • 10.10 Present participle in Dutch [0/2]
 • 10.11 Past participle in Dutch [0/3]
 • 10.12 Dutch subjunctive (aanvoegende wijs) [0/2]
 • 10.13 Dutch gerund [0/2]
 • 10.14 Dutch verb list
 • 11 Dutch verb conjugation and tenses [0/34]
 • Exercise to practice Dutch verb conjugation and tenses 1 (Score -/-)Free
 • Exercise to practice Dutch verb conjugation and tenses 2 (Score -/-)Free
 • 11.1 Dutch present simple (onvoltooid tegenwoordige tijd) [0/4]
 • 11.2 Dutch past simple (onvoltooid verleden tijd) [0/4]
 • 11.3 Dutch present perfect (voltooid tegenwoordige tijd) [0/4]
 • 11.4 Dutch past perfect (voltooid verleden tijd) [0/4]
 • 11.5 Dutch future simple [0/4]
 • 11.6 Dutch future perfect [0/4]
 • 11.7 Dutch conditional tense [0/4]
 • 11.8 Dutch conditional perfect [0/4]
 • Practice the Dutch conditional perfect

  Good luck!

  Laura ____ zich ____ ____ vandaag. (ziekmelden) (Laura is supposed to have called in sick today.)

  Hij ____ haar ____ ____ bij de bioscoop. (zien) (He would have seen her at the cinema.)

  Als ik wist dat je kwam, ____ ik iets lekkers ____ ____. (kopen) (If I knew you came, I would have bought something nice to eat.)

  Jullie ____ naar Frankrijk ____ ____, maar Ilse werd ziek. (gaan) (You were supposed to go to France, but Ilse got ill.)

  Sem en Sanna ____ vandaag ____ ____ als ze niet jarig waren. (werken) (Sem and Sanna would have worked today if it wasn't their birthday.) 

  Jij ____ de afwas ____ ____, maar je had geen tijd. (doen) (You would have done the dishes, but you didn't have time to do it.) 

  Wij ____ naar het strand ____ ____ als het niet regende. (gaan) (We would have gone to the beach if it didn't rain.) 

  Hij ____ ____ ____ tijdens de toets. (afkijken) (He would have cheated on the exam.)

  Als zij beter had opgelet, ____ het ongeluk nooit ____ ____. (gebeuren) (If she had paid more attention, the accident would have never happened.)

  Als jullie meer hadden geoefend, ____ de dans mooier ____ ____. (zijn) (If you had practiced more, the dance would have been prettier.) 

  Level: 
  A1
  A2
  Trained skill: 
  Reading
  Writing