• Dutch grammar
  0%
 • 1 Dutch alphabet [0/2]
 • 2 Dutch pronunciation [0/2]
 • 3 Dutch sentence structure
 • 4 Dutch articles (de, het, een) [0/2]
 • 5 Dutch nouns [0/8]
 • 6 Dutch pronouns [0/12]
 • 7 Dutch prepositions [0/9]
 • 8 Dutch adjectives [0/6]
 • 9 Dutch adverbs [0/16]
 • 10 Dutch verbs [0/27]
 • 10.1 Dutch infinitive (verbs with and without 'te') [0/2]
 • 10.2 Dutch regular verbs (weak verbs) [0/2]
 • 10.3 Dutch irregular verbs (strong verbs) [0/2]
 • 10.4 Dutch imperative (gebiedende wijs) [0/2]
 • 10.5 Dutch modal verbs [0/2]
 • 10.6 Dutch reflexive verbs [0/2]
 • 10.7 Dutch auxiliary verbs [0/2]
 • 10.8 Active and passive voice in Dutch [0/2]
 • 10.9 Separable and inseparable verbs in Dutch [0/2]
 • 10.10 Present participle in Dutch [0/2]
 • 10.11 Past participle in Dutch [0/3]
 • 10.12 Dutch subjunctive (aanvoegende wijs) [0/2]
 • 10.13 Dutch gerund [0/2]
 • 10.14 Dutch verb list
 • 11 Dutch verb conjugation and tenses [0/34]
 • Exercise to practice Dutch verb conjugation and tenses 1 (Score -/-)Free
 • Exercise to practice Dutch verb conjugation and tenses 2 (Score -/-)Free
 • 11.1 Dutch present simple (onvoltooid tegenwoordige tijd) [0/4]
 • 11.2 Dutch past simple (onvoltooid verleden tijd) [0/4]
 • 11.3 Dutch present perfect (voltooid tegenwoordige tijd) [0/4]
 • 11.4 Dutch past perfect (voltooid verleden tijd) [0/4]
 • 11.5 Dutch future simple [0/4]
 • 11.6 Dutch future perfect [0/4]
 • 11.7 Dutch conditional tense [0/4]
 • 11.8 Dutch conditional perfect [0/4]
 • Fill in the correct form of the comparative to complete the sentence.

  In Noorwegen is er een ____ lucht dan in China. (schoon) - In Norway there is a less poluted air than in China. 

  Rusland is ____ dan Nederland. (groot) - Russia is bigger than the Netherlands. 

  Hij vindt zichzelf ____ dan anderen. (belangrijk) - He believes he is more important than other people. 

  In de zomer is het ____ dan in de winter. (warm) - In the summer it is warmer than in the winter. 

  Ik voel me vandaag ____ dan gister. (slecht) - Today I feel worse than yesterday. 

  Nederlands leren is ____ dan wij dachten. (moeilijk) - Learning Dutch is more difficult than we thought. 

  Zij is ____ dan hem. (klein) - She is smaller than him. 

  Het gras is ____ dan vorig jaar. (groen) - The grass is greener than last year. 

  Zij kunnen ____ voetballen dan wij. (goed)- They can play soccer better than we can. 

  Ik ben niet veel ____ dan jij. (slim) - I am not much smarter than you are. 

  Level: 
  A1
  Trained skill: 
  Reading
  Writing