• Dutch grammar
  0%
 • 1 Dutch alphabet [0/2]
 • 2 Dutch pronunciation [0/2]
 • 3 Dutch sentence structure
 • 4 Dutch articles (de, het, een) [0/2]
 • 5 Dutch nouns [0/8]
 • 6 Dutch pronouns [0/12]
 • 7 Dutch prepositions [0/9]
 • 8 Dutch adjectives [0/6]
 • 9 Dutch adverbs [0/16]
 • 10 Dutch verbs [0/27]
 • 10.1 Dutch infinitive (verbs with and without 'te') [0/2]
 • 10.2 Dutch regular verbs (weak verbs) [0/2]
 • 10.3 Dutch irregular verbs (strong verbs) [0/2]
 • 10.4 Dutch imperative (gebiedende wijs) [0/2]
 • 10.5 Dutch modal verbs [0/2]
 • 10.6 Dutch reflexive verbs [0/2]
 • 10.7 Dutch auxiliary verbs [0/2]
 • 10.8 Active and passive voice in Dutch [0/2]
 • 10.9 Separable and inseparable verbs in Dutch [0/2]
 • 10.10 Present participle in Dutch [0/2]
 • 10.11 Past participle in Dutch [0/3]
 • 10.12 Dutch subjunctive (aanvoegende wijs) [0/2]
 • 10.13 Dutch gerund [0/2]
 • 10.14 Dutch verb list
 • 11 Dutch verb conjugation and tenses [0/34]
 • Exercise to practice Dutch verb conjugation and tenses 1 (Score -/-)
 • Exercise to practice Dutch verb conjugation and tenses 2 (Score -/-)
 • 11.1 Dutch present simple (onvoltooid tegenwoordige tijd) [0/4]
 • 11.2 Dutch past simple (onvoltooid verleden tijd) [0/4]
 • 11.3 Dutch present perfect (voltooid tegenwoordige tijd) [0/4]
 • 11.4 Dutch past perfect (voltooid verleden tijd) [0/4]
 • 11.5 Dutch future simple [0/4]
 • 11.6 Dutch future perfect [0/4]
 • 11.7 Dutch conditional tense [0/4]
 • 11.8 Dutch conditional perfect [0/4]
 • List of Dutch irregular verbs

  Complete list of irregular verbs in Dutch

  These 'primitive tenses' must be known by heart if you want to be able to conjugate irregular verbs correctly in Dutch. Verbs highlighted in yellow are always accompanied by the auxiliary 'zijn'.

  Infinitive Past simple Past participle Translation

    bakken

  bakte

  gebakken

  bake

    bedriegen

  bedroog

  bedrogen

  dupe

    beginnen

  begon

  begonnen

  begin, start

    beschrijven beschreef beschreven describe
    besluiten besloot besloten decide
    bestaan bestond bestaan exist

    bevelen

  beval, bevalen

  bevolen

  order, command

    bewegen bewoog bewogen move
    bezoeken bezocht bezocht visit

    bidden

  bad, baden

  gebeden

  pray

    bieden

  bood

  geboden

  offer, present

    bijten

  beet

  gebeten

  bite

    binden

  bond

  gebonden

  tie up, bind

    blazen

  blies

  geblazen

  blow

    blijken

  bleek

  gebleken

  appear

    blijven

  bleef

  gebleven

  stay, remain

    blinken

  blonk

  geblonken

  glow

    breken

  brak, braken

  gebroken

  break

    brengen

  bracht

  gebracht

  bring

    buigen

  boog

  gebogen

  bend

    denken

  dacht

  gedacht

  think

    doen

  deed

  gedaan

  do

    dragen

  droeg

  gedragen

  support, bear / wear

    drijven

  dreef

  gedreven

  float / drive

    drinken

  dronk

  gedronken

  drink

    duiken

  dook

  gedoken

  dive

    dwingen

  dwong

  gedwongen

  force, oblige

    eten

  at , aten

  gegeten

  eat

    fluiten

  floot

  gefloten

  flute

    gaan

  ging

  gegaan

  go

    gelden

  gold

  gegolden

  count

    genezen

  genas, genazen

  genezen

  heal, cure

    genieten

  genoot

  genoten

  enjoy

    geven

  gaf, gaven

  gegeven

  give

    gieten

  goot

  gegoten

  pour

    glijden

  gleed

  gegleden

  slide

    glimmen

  glom

  geglommen

  glow, glisten

    graven

  groef

  gegraven

  dig

    grijpen

  greep

  gegrepen

  grab

    hangen

  hing

  gehangen

  hang

    hebben

  had

  gehad

  have

    heffen

  hief

  geheven

  lift, raise

    helpen

  hielp

  geholpen

  help

    heten

  heette

  geheten

  be named

    houden

  hield

  gehouden

  hold

    jagen

  joeg

  gejaagd

  hunt

    kiezen

  koos

  gekozen

  choose

    kijken

  keek

  gekeken

  see, look

    klimmen

  klom

  geklommen

  climb

    klinken

  klonk

  geklonken

  sound

    komen

  kwam

  gekomen

  come

    kopen

  kocht

  gekocht

  buy

    krijgen

  kreeg

  gekregen

  receive

    krimpen

  kromp

  gekrompen

  contract, shrink

    kruipen

  kroop

  gekropen

  crawl

    kunnen

  kon, konden

  gekund

  be able to

    lachen

  lachte

  gelachen

  laugh

    laden

  laadde

  geladen

  load

    laten

  liet

  gelaten

  let

    lezen

  las, lazen

  gelezen

  read

    liegen

  loog

  gelogen

  lie (tell lies)

    liggen

  lag, lagen

  gelegen

  lie (be laid)

    lijden

  leed

  geleden

  suffer

    lijken

  leek

  geleken

  look like

    lopen

  liep

  gelopen

  walk

    meten

  mat, maten

  gemeten

  measure

    moeten

  moest

  gemoeten

  have to

    mogen

  mocht

  gemogen

  be allowed to

    nemen

  nam, namen

  genomen

  take

    ontbijten ontbeet ontbeten have breakfast

    ontmoeten

  ontmoette

  ontmoet

  meet

    ontvangen ontving ontvangen receive, welcome

    prijzen

  prees

  geprezen

  praise

    raden

  raadde

  geraden

  guess

    rijden

  reed

  gereden

  drive

    roepen

  riep

  geroepen

  call, shout

    ruiken

  rook

  geroken

  smell

    scheiden

  scheidde

  gescheiden

  separate, divorce

    schelden

  schold

  gescholden

  rail

    schenken

  schonk

  geschonken

  donate

    scheppen

  schiep

  geschapen

  create

    scheren

  schoor

  geschoren

  shave

    schieten

  schoot

  geschoten

  shoot, kick

    schijnen

  scheen

  geschenen

  shine

    schrijven

  schreef

  geschreven

  spell

    schrikken

  schrok

  geschrokken

  be scared

    schuiven

  schoof

  geschoven

  shove

    slaan

  sloeg

  geslagen

  hit, strike

    slapen

  sliep

  geslapen

  sleep

    slijten

  sleet

  gesleten

  wear

    sluiten

  sloot

  gesloten

  close, shut

    smelten

  smolt

  gesmolten

  melt

    smijten

  smeet

  gesmeten

  throw

    snijden

  sneed

  gesneden

  cut, slice

    snuiven

  snoof

  gesnoven

  snort

    spannen

  spande

  gespannen

  tauten

    spijten het speet (me) het heeft (me) gespeten regret

    splijten

  spleet

  gespleten

  split

    spreken

  sprak, spraken

  gesproken

  speak

    springen

  sprong

  gesprongen

  jump

    spuiten

  spoot

  gespoten

  eruct

    staan

  stond

  gestaan

  stand

    steken

  stak, staken

  gestoken

  sting

    stelen

  stal, stalen

  gestolen

  steal

    sterven

  stierf

  gestorven

  die

    stijgen

  steeg

  gestegen

  rise

    strijden

  streed

  gestreden

  compete

    strijken

  streek

  gestreken

  iron

    treden

  trad, traden

  getreden

  step

    treffen

  trof

  getroffen

  encounter

    trekken

  trok

  getrokken

  pull

    vallen

  viel

  gevallen

  fall

    vangen

  ving

  gevangen

  catch

    varen

  voer

  gevaren

  sail

    vechten

  vocht

  gevochten

  fight

    verbergen verborg verborgen hide
    verbieden verbood verboden forbid
    verbinden verbond verbonden connect, join
    verblijven verbleef verbleven stay

    verdwijnen

  verdween

  verdwenen

  disappear

    vergelijken vergeleek vergeleken compare

    vergeten

  vergat

  vergeten

  forget

    verkopen verkocht verkocht sell
    verlaten verliet verlaten leave

    verliezen

  verloor

  verloren

  lose

    verschijnen  verscheen verschenen appear
    verslijten versleet versleten wear
    verslinden verslond verslonden devour
    verstaan verstond verstaan understand
    vertrekken vertrok vertrokken leave
    verzenden verzond verzonden submit, ship

    verzinnen

  verzon

  verzonnen

  invent, make up

    vinden

  vond

  gevonden

  find

    vliegen

  vloog

  gevlogen

  fly

    voorzien voorzag voorzien foresee

    vragen

  vroeg

  gevraagd

  ask

    vriezen

  vroor

  gevroren

  freeze

    wassen

  waste

  gewassen

  wash

    wegen

  woog

  gewogen

  weigh

    werpen

  wierp

  geworpen

  throw

    weten

  wist

  geweten

  know

    wijten

  weet

  geweten

  blame, attribute to

    wijzen

  wees

  gewezen

  point, indicate

    willen wilde/wou, wilden gewild want

    winnen

  won

  gewonnen

  win

    worden

  werd

  geworden

  become

    wreken

  wreekte

  gewroken

  avenge

    wrijven

  wreef

  gewreven

  chafe

    wringen

  wrong

  gewrongen

  writhe

    zeggen

  zei, zeiden

  gezegd

  say

    zenden

  zond

  gezonden

  send

    zien

  zag, zagen

  gezien

  see

    zijn

  was, waren

  geweest

  be

    zingen

  zong

  gezongen

  sing

    zinken

  zonk

  gezonken

  sink

    zitten

  zat, zaten

  gezeten

  sit

    zoeken

  zocht

  gezocht

  search

    zuigen

  zoog

  gezogen

  suck

    zullen zou, zouden / will

    zwellen

  zwol

  gezwollen

  bloat

    zwemmen

  zwom

  gezwommen

  swim

    zweren

  zwoer

  gezworen

  swear

    zwerven

  zwierf

  gezworven

  ramble

    zwijgen

  zweeg

  gezwegen

  be silent

  enlightenedTo get the plural form of the past simple, just add '-en' to the singular form.

  What our students say

  4.5/5 from 5 reviews