• Slovak grammar
  0%
 • 1 Slovak cases [0/3]
 • 2 Slovak sentence structure [0/2]
 • 3 Slovak nouns [0/5]
 • 4 Slovak adjectives [0/8]
 • 5 Slovak pronouns [0/11]
 • 6 Slovak numerals [0/3]
 • 7 Slovak verbs [0/17]
 • 8 Slovak prepositions [0/2]
 • 9 Slovak adverbs [0/5]
 • Fill in the blanks exercise on past tense

  Practice the Slovak past tense and fill in the blanks with the correct form of the verb.

  Ja ____ ____ (čítať) knihu. = I read a book. (masculine)

  Ona ____ (chodiť) so mnou do školy. = She went to school with me.

  Deti ____ (spievať) v kostole. = Children sang in the church.

  Ženy ____ (mať) dlhé vlasy. = Women had long hair.

  Adam ____ (kresliť) obrázok. = Adam draw a picture.

  Je pravda, že ty si ____ (bývať) v Londýne? = It is true that you lived in London? (feminine)

  Dievča ____ (umývať) podlahu. = The girl washed the floor. (neutral)

  Ja a Jožo ____ ____ (písať) list. = Me and Jožo, we wrote a letter.

  Včera ____ ____ (piť) víno. Yesterday, I drank wine. (feminine)

  Vy ____ ____ (upratať) kuchyňu? = Did you clean the kitchen?

   

  Level: 
  A1
  Trained skill: 
  Reading
  Writing