• Slovak grammar
  0%
 • 1 Slovak cases [0/3]
 • 2 Slovak sentence structure [0/2]
 • 3 Slovak nouns [0/5]
 • 4 Slovak adjectives [0/8]
 • 5 Slovak pronouns [0/11]
 • 6 Slovak numerals [0/3]
 • 7 Slovak verbs [0/17]
 • 8 Slovak prepositions [0/2]
 • 9 Slovak adverbs [0/5]
 • Drag the text exercise on delimiting pronouns

  Practice the Slovak delimiting pronouns and drag the text to the rigt box.

  Let´s start!

  Na stretnutie ____ neprišiel. = Nobody came to the meeting.

  Prečo ____ chodia do práce autom? = Why is everybody going to work by car?

  Každý pondelok a ____ utorok majú zľavu. = The have a discount every Monday and every Tuesday.

  Musím zvoliť ____ prístup. = I have to choose different approach.

  Jana má ____ ____ sveter ako ja. = Jana has the same sweater as me.

  ____ sme si rovní. = Everybody is equal.

  Chodíme k moru ____ rok. = We are going to the sea every year.

  Nechceš ____ účes? = Don´t you want a different haircut?

  Si si istý, že ____ neodpísal? = Are you sure that nobody wrote back?

  Mali sme ____ ____ test ako minulý rok. = We had the same test as the last year.

  Level: 
  A1
  Trained skill: 
  Reading
  Writing