• Slovak grammar
  0%
 • 1 Slovak cases [0/3]
 • 2 Slovak sentence structure [0/2]
 • 3 Slovak nouns [0/5]
 • 4 Slovak adjectives [0/8]
 • 5 Slovak pronouns [0/11]
 • 6 Slovak numerals [0/3]
 • 7 Slovak verbs [0/17]
 • 8 Slovak prepositions [0/2]
 • 9 Slovak adverbs [0/5]
 • Fill in the blanks exercise on conjugation of perfective and imperfective verbs

  Practice the conjugation of perfective and imperfective verbs and fill in the blanks with the correct verb form

  Jozef ____ (prečítať) knihu. = Jozef reads the book.

  Mama ____ (umývať) okná. = Mom was cleaning the windows.

  Oni nám ____ (dať) darček. = They gave us a present.

  Dedko nahlas ____ (čítať) noviny. = Grandpa was reading the newspaper out loud.

  Kuchár ____ (navariť) dobrú polievku. = The chef cooked a good soup.

  Predavači ____ (predávať) nové oblečenie. = The shop assistants were selling new clothes.

  Všetko sa ____ (predať). = Everything is sold.

  Ja s otcom ____ ____ (piecť) = Me and my dad were baking a cake.

  Naše deti si ____ topánky 15 minút. = Our kids were puttin on the shoes for 15 minutes.

  ____ ____ list prezidentovi. = I wrote a letter o the president.

  Level: 
  A1
  Trained skill: 
  Reading
  Writing