• Slovak grammar
  0%
 • 1 Slovak cases [0/3]
 • 2 Slovak sentence structure [0/2]
 • 3 Slovak nouns [0/5]
 • 4 Slovak adjectives [0/8]
 • 5 Slovak pronouns [0/11]
 • 6 Slovak numerals [0/3]
 • 7 Slovak verbs [0/17]
 • 8 Slovak prepositions [0/2]
 • 9 Slovak adverbs [0/5]
 • Drag the text exercise on Slovak modal verbs

  Practice the conjugation of the modal verbs and drag the correct verb in the right box.

  Let´s start!

  Adam ____ ísť na výlet. = Adam wants to go on a trip.

  Mami, ____ si kúpiť nové šaty? = Mom, may I buy a new dress?

  Doktori ____ zachrániť život. = The doctors know how to save a life.

  Stará mama ____ ísť do nemocnice. = The grandmother does not want to go to the hospital.

  Alena, ____ jesť? = Alena, do you want to eat?

  Hostia ____ odísť. = The guests should leave.

  Deti, ____ ísť skoro spať. = Kids, you have to go to sleep early.

  Žiaci, ____ vyriešiť túto rovnicu? = Students, do you know to solve this equation?

  Pán Kováč, ____ ísť Jano von? = Mr. Kováč, may Jano go out?

  Karol, ____ sa začať učiť. = Karol, you have to start learning.

  Level: 
  A1
  Trained skill: 
  Reading