• Slovak grammar
  0%
 • 1 Slovak cases [0/3]
 • 2 Slovak sentence structure [0/2]
 • 3 Slovak nouns [0/5]
 • 4 Slovak adjectives [0/8]
 • 5 Slovak pronouns [0/11]
 • 6 Slovak numerals [0/3]
 • 7 Slovak verbs [0/17]
 • 8 Slovak prepositions [0/2]
 • 9 Slovak adverbs [0/5]
 • Fill in the blank exercise on conjugation of imperative

  Fill in the blanks with the correct form of the imperative

  Otec, ____ (dať) mi peniaze! = Dad, give me money!

  ____ (urobiť) si spolu pekný deň. = Let´s make a nice day together.

  ____ (chodiť) preč! = Go away! (2., Pl.)

  Policajti, ____ (chytiť) ho! = Policemen, catch him!

  ____ (prísť) dnes na Marekovu párty. = Come to the Marek´s party tonight. (2. Sing.)

  Prosím vás, ____ (dokončiť) tú strechu. = Please, finish that roof. (2. Pl.)

  ____ (zastaviť) tu, potrebujem ísť na toaletu. = Let´s stop here, I need to go to the toilet.

  ____ (prestať) hrať tie počítačové hry! = Stop playing those computer games! (2. Sing.)

  Kolegovia, ____ (začať) pracovať na projekte. = Colleagues, let´s start to work on the project.

  ____ (pozrieť) si ten film, o ktorom som ti povedala. =  Watch the movie I told you about. (2. Sing.)

  Level: 
  A1
  Trained skill: 
  Reading
  Writing