• Slovak grammar
  0%
 • 1 Slovak cases [0/3]
 • 2 Slovak sentence structure [0/2]
 • 3 Slovak nouns [0/5]
 • 4 Slovak adjectives [0/8]
 • 5 Slovak pronouns [0/11]
 • 6 Slovak numerals [0/3]
 • 7 Slovak verbs [0/17]
 • 8 Slovak prepositions [0/2]
 • 9 Slovak adverbs [0/5]
 • Fill in the blanks exercise about the passive participle

  Practice the creation of the passive participle and fill in the blanks with the correct word.

  to read = čítať - ____ kniha (f.)

  to write = písať - ____ list (m.)

  to call = volať - ____ číslo (n.)

  to build = stavať - ____ dom (m.)

  to speak = hovoriť - ____ slovo (n.)

  to hold = držať - ____ pes (m.)

  to throw = hádzať - ____ lopta (f.)

  to pour = sypať - ____ čaj (m.)

  to eat = najesť - ____ krava (f.)

  to donate = darovať - ____ oblečenie (n.)

  Level: 
  A1
  Trained skill: 
  Reading
  Writing