• Slovak grammar
  0%
 • 1 Slovak cases [0/3]
 • 2 Slovak sentence structure [0/2]
 • 3 Slovak nouns [0/5]
 • 4 Slovak adjectives [0/8]
 • 5 Slovak pronouns [0/11]
 • 6 Slovak numerals [0/3]
 • 7 Slovak verbs [0/17]
 • 8 Slovak prepositions [0/2]
 • 9 Slovak adverbs [0/5]
 • Drag the text exercise on future tense

  Create the future tense of these Slovak verbs and drag the text to the correct box.

  In the brackets you can find the infinitive of the Slovak verb.

  Good luck!

  Od zajtra ____ ____ (jesť) zdravo. = I will eat healthy from tomorrow.

  Kedy ____ ____ (pršať) ? = When will it rain?

  Mária, ____ (upiecť) koláč na moje narodeniny? = Mária, will you bake the cake for my birthday?

  Mama a otec ____ ____ (tráviť) dovolenku doma. = Mom and dad will spend the holiday at home.

  Kolegovia, ____ ____ (robiť) prezentáciu? = Colleagues, will you make the presentation?

  Budúci týždeň ____ ____ (jazdiť) na koni. = We will ride the horse next week.

  ____ ____ (potrebovať) toto pero? = Will you need this pen? (2., Sing.)

  Zajtra ____ (navariť) tvoje obľúbené jedlo. = I will cook your favourite meal tomorrow.

  Level: 
  A1
  Trained skill: 
  Reading