• Estonian course for beginners
  0%
 • 1 Estonian alphabet
 • 2 Estonian pronunciation
 • 3 Estonian keyboard and how to type letters
 • 4 How to say hello in Estonian [0/2]
 • 5 Introducing yourself in Estonian [0/2]
 • 6 Telling the time in Estonian [0/2]
 • 7 Numbers and counting in Estonian [0/3]
 • 8 Days of the week, months and seasons in Estonian [0/3]
 • 9 Describing people and characters in Estonian [0/2]
 • 10 Describing the family in Estonian [0/3]
 • 11 Colours in Estonian [0/3]
 • 12 Body parts in Estonian [0/3]
 • 13 Clothes in Estonian [0/3]
 • 14 Animal names in Estonian [0/3]
 • 15 Order food in Estonian [0/3]
 • 16 Birthday wishes and congratulations in Estonian [0/2]
 • 17 Asking for directions in Estonian [0/3]
 • 18 Grocery shopping in Estonian [0/3]
 • 19 Expressing feelings in Estonian [0/2]
 • 20 How to say I love you in Estonian [0/2]
 • 21 Talking about hobbies in Estonian [0/2]
 • 22 Talk about the weather in Estonian [0/2]
 • 23 Describing your home in Estonian [0/2]
 • 24 Travel and transportation in Estonian [0/2]
 • 25 Business words in Estonian [0/2]
 • Business words in Estonian

  This lesson will teach you the vocabulary related to work. You will learn the words about the work place, office supplies and some expressions about doing business in Estonian.

  People at work

  employee

  English Estonian
  Person Inimene
  People Inimesed
  Staff Personal
  Boss Ülemus
  Colleague Kolleeg
  Coworker Töökaaslane
  Employee Töötaja
  Employer Tööandja
  Manager Juhataja
  Competitor Konkurent
  Supplier Varustaja

  Examples

  • Mu ülemus on väga nõudlik. --- My boss is very demanding.
  • Ma saan oma töökaaslastega hästi läbi. --- I get along well with my coworkers.
  • Meie parim töötaja sai ametikõrgenduse ning nüüd on ta juhataja. --- Our best employee got a promotion and now he is a manager.

   

  Work related expressions

  money

  English Estonian
  Work Töö
  To work Töötama
  Job Töökoht
  Task Ülesanne
  Presentation Ettekanne
  Meeting Koosolek
  Conference Konverents
  Company Ettevõte
  Entrepreneur Ettevõtja
  Appointment Kohtumine
  Interview Intervjuu
  Negotiations Läbirääkimised
  Agreement Kokkulepe
  Opportunity Võimalus
  Industry Tööstus
  Economy Majandus
  Result Tulemus
  Performance Sooritus
  Achievement Saavutus
  Mistake Viga
  To make a mistake Eksima
  Insurance Kindlustus
  Promotion Ametikõrgendus

  presentation

  Examples

  • Sellel ettevõttel on palju töötajaid. --- This company has a lot of employees.
  • Ülemusel on palju kohtumisi. --- The boss has many appointments.
  • Ülemus soovib näha tulemusi. --- The boss would like to see the results.
  • Läbirääkimised konkurendiga võtsid kaua aega. --- The negotiations with the competitor took a long time.
  • Kas sa tahaksid olla ise ettevõtja või töötaja? --- Would you like to be an entrepreneur yourself or an employee?

   

  Office supplies

  work

  English Estonian
  Office Kontor
  Desk Laud
  Computer Arvuti
  Laptop Sülearvuti
  Notebook Märkmik
  Pen Pastakas
  Printer Printer
  Scanner Skanner
  Stapler Klammerdaja
  Trash can Prügikast

  Examples

  • Prügikast on laua all. --- The trash can is under the desk.

  • Palun võta oma sülearvuti kaasa. --- Please bring your own laptop.

  • Mu kontor on väga hubane. --- My office is very cosy.

   

  yes Continue to the exercises to practice your business vocabulary!

  Exercises

  Exercise: business vocabulary

  Exercise: office vocabulary