• Slovak language course for beginners
  0%
 • 1 Slovak alphabet and letters
 • 2 Slovak pronunciation [0/2]
 • 3 Slovak keyboard and how to type Slovak letters [0/3]
 • 4 Greetings and how to say Hello in Slovak [0/3]
 • 5 Introduce yourself in Slovak [0/2]
 • 6 Colours in Slovak [0/3]
 • 7 Numbers and counting in Slovak [0/4]
 • 8 Telling the time in Slovak [0/3]
 • 9 Talk about the weather in Slovak [0/3]
 • 10 Days of the week, months and seasons in Slovak [0/3]
 • 11 Body parts and head parts in Slovak [0/3]
 • 12 Food and drinks in Slovak [0/3]
 • 13 Order food in Slovak [0/3]
 • 14 Express opinions in Slovak [0/3]
 • 15 Feelings and emotions in Slovak [0/2]
 • 16 I love you in Slovak [0/3]
 • 17 Party and how to say Happy Birthday in Slovak [0/2]
 • 18 Asking directions in Slovak [0/2]
 • 19 Travel and transportation related words in Slovak [0/4]
 • 20 At the doctors vocabulary in Slovak [0/4]
 • 21 At the post office in Slovak [0/3]
 • 22 Describe the family in Slovak [0/3]
 • 23 Talking about hobbies in Slovak [0/3]
 • 24 Clothes in Slovak [0/4]
 • 25 House, room, furniture vocabulary in Slovak [0/3]
 • 26 Nature and animals names in Slovak [0/3]
 • 27 School and Classroom vocabulary in Slovak [0/3]
 • 28 Work related vocabulary in Slovak [0/3]
 • 29 Slovak names for countries and languages [0/2]
 • Talking about hobbies in Slovak

  This lesson will prepare you for talking about your free time. Whether you like to read or do sports, you will find the necessary vocabulary here.

  Sports in Slovak

  Being active is one of the best free time activities. The most popular sports in Slovakia are icehockey and football.

  English Slovak
  a sport šport
  doing sport robiť šport, športovať
  a changing room šatňa
  an ice hockey ľadový hokej, hokej
  a ball lopta
  a football futbal
  a basketball basketbal
  a volleyball volejbal
  swimming plávanie
  a water polo vodné pólo
  biking bicyklovanie
  to ride a bike bicyklovať
  inline skating korčuľovanie
  dancing tancovanie
  a ballet balet
  to do gymnastics robiť gymnastiku
  to go to the gym chodiť do fitnesscentra
  running beh, behanie
  to jog, to run behať
  to ride a horse jazdiť na koni

   

  Arts related vocabulary in Slovak

  English Slovak
  a music hudba
  to play hrať
  a piano piáno
  a violin violončelo
  a guitar gitara
  a flute flauta
  a concert koncert
  to paint maľovať
  a panting obraz
  a museum múzeum
  a statue socha
  an exhibition výstava, exhibícia

   

  Other hobbies

  English Slovak
  a cinema kino
  a book kniha
  to read čítať
  a newspaper noviny
  friends priatelia
  to go out ísť von
  to travel cestovať
  to meet people spoznávať ľudí
  to watch the TV pozerať televíziu
  to watch the series pozerať seriály
  to sit at home sedieť doma
  to cook variť
  a nature príroda
  hiking turistika

   

  Useful expressions when talking about hobbies

  English Slovak
  a persistence vytrvalosť
  a free time voľný čas
  What do you do in your free time? Čo robíš vo voľnom čase?
  What is your greatest passion? Aká je tvoja najväčšia vášeň?
  What are you hobbies? Aké sú tvoje hobby?
  Do you like ? Máš rád..?
  I like... Mám rád...
  I like... more. Radšej...
  I love... Milujem...
  I hate... Neznášam...
  I prefer... Preferujem...
  I am into.. Venujem sa...

  Examples

  • Máš rád chodenie do kina? = Do you like to go to the cinema?
  • Mám rád cestovanie. = I like to travel.
  • Venujem sa hudbe. = I am into music.
  • Milujem pozerať seriály. = I love to watch series.
  • Rád hrám futbal. = I like to play football.
  • Milujem hrať na klavíri. = I love to play the piano.
  • Nie, radšej čítam. = No, I like reading more.

   

  Now you are ready to try our exercises and practice the hobby vocabulary!

  Exercises

  Drag the text exercise on sports in Slovak

  Fill in the blanks exercise on arts vocabulary in Slovak

  Drag the text exercise on sentences about hobbies