• Slovak language course for beginners
  0%
 • 1 Slovak alphabet and letters
 • 2 Slovak pronunciation [0/2]
 • 3 Slovak keyboard and how to type Slovak letters [0/3]
 • 4 Greetings and how to say Hello in Slovak [0/3]
 • 5 Introduce yourself in Slovak [0/2]
 • 6 Colours in Slovak [0/3]
 • 7 Numbers and counting in Slovak [0/4]
 • 8 Telling the time in Slovak [0/3]
 • 9 Talk about the weather in Slovak [0/3]
 • 10 Days of the week, months and seasons in Slovak [0/3]
 • 11 Body parts and head parts in Slovak [0/3]
 • 12 Food and drinks in Slovak [0/3]
 • 13 Order food in Slovak [0/3]
 • 14 Express opinions in Slovak [0/3]
 • 15 Feelings and emotions in Slovak [0/2]
 • 16 I love you in Slovak [0/3]
 • 17 Party and how to say Happy Birthday in Slovak [0/2]
 • 18 Asking directions in Slovak [0/2]
 • 19 Travel and transportation related words in Slovak [0/4]
 • 20 At the doctors vocabulary in Slovak [0/4]
 • 21 At the post office in Slovak [0/3]
 • 22 Describe the family in Slovak [0/3]
 • 23 Talking about hobbies in Slovak [0/3]
 • 24 Clothes in Slovak [0/4]
 • 25 House, room, furniture vocabulary in Slovak [0/3]
 • 26 Nature and animals names in Slovak [0/3]
 • 27 School and Classroom vocabulary in Slovak [0/3]
 • 28 Work related vocabulary in Slovak [0/3]
 • 29 Slovak names for countries and languages [0/2]
 • House, room, furniture vocabulary in Slovak

  After this lesson you will be able to describe your house easily. Let´s go!

  House vocabulary

  These are the most common words related to the house:

  English Slovak
  a relocation sťahovanie
  a house dom
  an apartement, a flat byt
  a garden záhrada
  a fence plot
  a staircase schodisko
  an elevator výťah
  a balcony balkón
  a terrace terasa
  a roof strecha
  a bathroom kúpeľňa
  a kitchen kuchyňa
  a livingroom obývačka
  a garage garáž
  a floor (wooden) podlaha (drevená)
  a floor (first) poschodie (prvé)

  Examples:

  • Každý dom má strechu. = Each house has a roof.
  • Ján je v jeho izbe. = Ján is in his room.

   

  Room vocabulary

  English Slovak
  a furniture nábytok
  a wall stena
  a window okno
  a door dvere
  a bed posteľ
  a thing vec
  an armchair kreslo
  a sofa sedačka
  a closet skriňa
  a carpet koberec
  a bookshelf polička
  a lamp lampa
  a shelf polička
  a light svet

   

  Bathroom vocabulary

  English Slovak
  a shower sprcha
  a bathtub vaňa
  a toilet záchod
  a mirror zrkadlo
  cosmetics kozmetika
  a shower curtain sprchový záves
  a sink umývadlo

   

  Kitchen vocabulary

  English Slovak
  a kitchen counter kuchynská linka
  a cupboard skrinka
  a dishwasher umývačka riadu
  a fridge chladnička
  a freezer mraziak
  a glass pohár
  a plate tanier
  a fork vidlička
  a spoon lyžička
  a knife nôž
  a stove sporák
  an oven rúra
  a microwave mikrovlnka
  a mixer mixér
  a table stôl
  a chair stolička

   

  Useful adjectives to desrcibe the household

  English Slovak
  spacious priestranný
  small malý
  light svetlý
  dark tmavý
  wide široký
  narrow úzky
  dangerous nebezpečný
  safe bezpečný
  wooden drevený
  plastic plastový
  glass sklenený
  metal železný
  new nový
  old starý

  Examples:

  • Máme novú sedačku. = We have a new sofa.
  • Tento plot je bezpečný. = This fence is safe.
  • V kuchyni je drevený stôl. = There is a wooden table in the kitchen.

  Example dialog

  This is the example dialog to summarize the lesson.

  Martin: Zajtra sa sťahujeme do nového domu! (Tomorrow we are relocating to the new house!)

  Katka: Perfektné! Koľko izieb má dom? Má garáž a záhradu? (Perfect! How many rooms does the house have? Does it have the garage and the garden?)

  Martin: Dom má tri izby, jednu kuchyňu, dve kúpeľne a jednu obývačku. Tiež je tam terasa, záhrada a garáž. (The house has three rooms, one kitchen, two bathrooms and one livingroom. Also there is the terrace, the garden and the garage.)

  Katka: Koľko poschodí? A čo podlaha? Je drevená alebo umelá? (How many floors? And what about the floor? Is it wooden or plastic?)

  Martin: Má dve poschodia a novú strechu. V celom dome je drevená podlaha. (It has two floors and a new roof. In the whole house there is a wooden floor.)

  Katka: Kúpili ste už nábytok? (Did you buy the furniture already?)

  Martin: Nejaký nábytok tam už je. Napríklad v kuchyni je chladnička, mraziak, sporák a umývačka riadu. V kúpeľni je vaňa a záchod. V obývačke sú lampy. (Some furnite is there already. For example, in the kitchen there is a fridge, a freezer, a stove and a dishwasher. IN the bathroom there is a bathtub and a toilet. In the livingroom there are lamps.)

  Katka: To znie výborne! Veľa zábavy pri sťahovaní! (That sounds great! Have fun with relocating!)

   

  Now you are ready to practice with the exercises we prepared for you!

  Exercises

  Exercise on house vocabulary and adjectives

  Exercise on room, bathroom, kitchen and furniture vocabulary

  Fill in the blanks exercise on household related vocabulary