• Slovak language course for beginners
  0%
 • 1 Slovak alphabet and letters
 • 2 Slovak pronunciation [0/2]
 • 3 Slovak keyboard and how to type Slovak letters [0/3]
 • 4 Greetings and how to say Hello in Slovak [0/3]
 • 5 Introduce yourself in Slovak [0/2]
 • 6 Colours in Slovak [0/3]
 • 7 Numbers and counting in Slovak [0/4]
 • 8 Telling the time in Slovak [0/3]
 • 9 Talk about the weather in Slovak [0/3]
 • 10 Days of the week, months and seasons in Slovak [0/3]
 • 11 Body parts and head parts in Slovak [0/3]
 • 12 Food and drinks in Slovak [0/3]
 • 13 Order food in Slovak [0/3]
 • 14 Express opinions in Slovak [0/3]
 • 15 Feelings and emotions in Slovak [0/2]
 • 16 I love you in Slovak [0/3]
 • 17 Party and how to say Happy Birthday in Slovak [0/2]
 • 18 Asking directions in Slovak [0/2]
 • 19 Travel and transportation related words in Slovak [0/4]
 • 20 At the doctors vocabulary in Slovak [0/4]
 • 21 At the post office in Slovak [0/3]
 • 22 Describe the family in Slovak [0/3]
 • 23 Talking about hobbies in Slovak [0/3]
 • 24 Clothes in Slovak [0/4]
 • 25 House, room, furniture vocabulary in Slovak [0/3]
 • 26 Nature and animals names in Slovak [0/3]
 • 27 School and Classroom vocabulary in Slovak [0/3]
 • 28 Work related vocabulary in Slovak [0/3]
 • 29 Slovak names for countries and languages [0/2]
 • At the doctors vocabulary in Slovak

  When you need to visit the doctor in Slovakia, this lesson will come in handy. Be prepared!

  Basic vocabulary related to the doctors

  English Slovak
  a doctor doktor
  a nurse sestrička, zdravotná sestra
  a pacient pacient
  a pharmacy lekáreň
  a wating room čakáreň
  a health insurance zdravotné poistenie
  medicaments lieky
  to prescribe predpísať
  a pill tabletka
  a shot injekcia
  a syrup sirup
  a recipe recept
  a hospital nemocnica
  an ambulance sanitka
  a waiting time čakací čas
  an emergency call núdzový hovor

   

  Ilnesses and health status

  English Slovak
  healthy zdravý
  ill, sick chorý
  tired unavený
  an illness choroba
  an inflammation zápal
  a cold nachladnutie
  a flu chípka
  a temperature teplota
  a sore throat bolesť hrdla
  a cough kašeľ
  a headache bolesť hlavy
  a swelling napuchnutie
  an allergy alergia

   

  Useful phrases 

  English Slovak
  What happened? Čo sa stalo?
  What is the problem? Aký máte problém?
  What hurts you? Čo vás bolí?
  Where is your pain located? Kde vás bolí?
  How do you feel? Ako sa cítite?
  I feel... Cítim sa...
  My ...hurts.  Bolí ma...
  My back hurts. Bolí ma chrbát.
  What is wrong with you?  Čo vám je?
  Do you feel better?  Je vám lepšie?

   To better describe your medical problems, you will need our Body parts and head parts in Slovak lesson.

  Example dialog

  Let´s recap this lesson in this example dialog from the doctor´s office.

  Doctor: Dobrý deň. (Good afternoon.)
  Alena: Dobrý deň, pán doktor. Myslím, že som chorá. (Good afternoon, doctor. I think, I am sick.)
  Doctor: Aký máte problém? Ako sa cítite? (What is the problem? How do you feel?)
  Alena: Cítim sa unavene a bolí ma hlava. Kašlem. (I feel tired and I have a headache. I cough.)
  Doctor: Hmm, vidím že máte napuchnuté hrdlo. Predpíšem vám nejaké lieky. Nech sa páči. Opýtajte sa sestričky, kde je lekáreň. (Hmm, I can see you have swollen throat. I will prescribe some medication. Here you are. Ask the nurse where is the pharmacy.)
  Alena: Ďakujem. (Thank you.)
  ...
  Doctor: Je vám lepšie? (Do you feel better?)
  Alena: Áno, cítim sa dobre. Ďakujem. (Yes, I feel better. Thank you.)

   

  Feeling ready to practice with our exercises? Let´s go!

  Exercises

  Exercise about the dialog at the doctor

  Drag the text exercise on doctors vocabulary

  Choose the correct answer exercise on illnesses and health status

  Drag the text example dialog at the doctors exercise