• Slovak language course for beginners
  0%
 • 1 Slovak alphabet and letters
 • 2 Slovak pronunciation [0/2]
 • 3 Slovak keyboard and how to type Slovak letters [0/3]
 • 4 Greetings and how to say Hello in Slovak [0/3]
 • 5 Introduce yourself in Slovak [0/2]
 • 6 Colours in Slovak [0/3]
 • 7 Numbers and counting in Slovak [0/4]
 • 8 Telling the time in Slovak [0/3]
 • 9 Talk about the weather in Slovak [0/3]
 • 10 Days of the week, months and seasons in Slovak [0/3]
 • 11 Body parts and head parts in Slovak [0/3]
 • 12 Food and drinks in Slovak [0/3]
 • 13 Order food in Slovak [0/3]
 • 14 Express opinions in Slovak [0/3]
 • 15 Feelings and emotions in Slovak [0/2]
 • 16 I love you in Slovak [0/3]
 • 17 Party and how to say Happy Birthday in Slovak [0/2]
 • 18 Asking directions in Slovak [0/2]
 • 19 Travel and transportation related words in Slovak [0/4]
 • 20 At the doctors vocabulary in Slovak [0/4]
 • 21 At the post office in Slovak [0/3]
 • 22 Describe the family in Slovak [0/3]
 • 23 Talking about hobbies in Slovak [0/3]
 • 24 Clothes in Slovak [0/4]
 • 25 House, room, furniture vocabulary in Slovak [0/3]
 • 26 Nature and animals names in Slovak [0/3]
 • 27 School and Classroom vocabulary in Slovak [0/3]
 • 28 Work related vocabulary in Slovak [0/3]
 • 29 Slovak names for countries and languages [0/2]
 • This lesson will teach you work vocabulary in Slovak. You will get familiar with people involved at work expressions and office supplies. Let´s start!

  People involved at work

  Let´s start with people involved at work:

  English Slovak
  people ľudia
  a boss šéf
  a manager manažér
  an employee zamestnanec
  an employer zamestnávateľ
  colleagues kolegovia
  a staff kolektív
  a competitor konkurent
  a supplier dodávateľ

   

  Work related expressions and business vocabulary

  Let´s have a look on a business vocabulary:

  English Slovak
  a work, a job práca
  a dresscode prikázané oblečenie
  a result výsledok
  a task úloha
  a presentation prezentácia
  a performance výkonnosť
  an end koniec
  an industry odvetvie
  a conference konferencia
  a company spoločnosť
  a help pomoc
  an end koniec
  an opportunity šanca, príležitosť
  a thing vec
  an appointement, a meeting stretnutie
  an insurance poistenie
  a negotiation vyjednávanie
  finished / unfinished dokončený / nedokončený
  important dôležitý

   

  Study this lesson together with a teacher

  Studying on your own is not effective since nobody guides you and you do not receive any feedback. Ask help from one of our professional teachers!

  Get a free trial lesson!
  View teachers

  Examples

  • Šéf očakáva výsledky. = The boss expects results.
  • Šéf má veľa stretnutí. = The boss has a lot of appointements.
  • Zamestnanci majú šéfa. = The employees have a boss.
  • Spoločnosť má veľa zamestnancov. = The company has a lot of employees.
  • Do práce nosím oblek. = I dress in suit at work.
  • Idem dať prezentáciu. = I am going to give a presentation.

   

  Office supplies

  You can find these things in every office:

  English Slovak
  an office kancelária
  a desk stôl
  a computer počítač
  a diary diár
  a pen pero
  a pencil ceruzka
  a printer tlačiareň
  a scanner skener
  a ducktape lepiaca páska
  a stapler zošívačka
  a bin kôš

   

  Example dialog

  Let´s recap this lesson in a dialog.

  The boss: Dobrý deň. Na dnešnej konferencii budeme hovoriť o výsledkoch dokončených úloh, konkurentoch našej spoločnosti a vašich problémoch. (Good afternoon. On today´s conference we are going to talk about the results of the finished tasks, competitors of our company and your problems.)

  The manager: Ja ako manažér dám prezentáciu o nových príležitostiach. (Me as the manager, I will give a presentation about the new opportunities.)

  The boss: Začnime s vašimi sťažnosťami. (Let´s begin with your complains.)

  Karol: Ja a moji kolegovia, celý kolektív, by sme chceli hovoriť o zlých kanceláriach. (Me and my colleagues, the whole staff wants to talk about the bad offices.)

  Adam: Ja neznášam pomalú a starú tlačiareň! (I hate the slow and old printer!)

  Jana: Moja kancelária je fajn, ale mám priliš veľa stretnutí. Môj diár je plný! (My office is fine, but I have too many meetings. My diary is full!)

  Anna: Bez urážky šéf, ale toto prikázané oblečenie je katastrofa! (No offence boss, but this dresscode is a disaster!)

  The boss: Ďakujem za vaśe názory. (Thank you for your opinions.)

   

   

  Wow! You made it up till here! Let´s practice the vocabulary in our exercises!