• Slovak language course for beginners
  0%
 • 1 Slovak alphabet and letters
 • 2 Slovak pronunciation [0/2]
 • 3 Slovak keyboard and how to type Slovak letters [0/3]
 • 4 Greetings and how to say Hello in Slovak [0/3]
 • 5 Introduce yourself in Slovak [0/2]
 • 6 Colours in Slovak [0/3]
 • 7 Numbers and counting in Slovak [0/4]
 • 8 Telling the time in Slovak [0/3]
 • 9 Talk about the weather in Slovak [0/3]
 • 10 Days of the week, months and seasons in Slovak [0/3]
 • 11 Body parts and head parts in Slovak [0/3]
 • 12 Food and drinks in Slovak [0/3]
 • 13 Order food in Slovak [0/3]
 • 14 Express opinions in Slovak [0/3]
 • 15 Feelings and emotions in Slovak [0/2]
 • 16 I love you in Slovak [0/3]
 • 17 Party and how to say Happy Birthday in Slovak [0/2]
 • 18 Asking directions in Slovak [0/2]
 • 19 Travel and transportation related words in Slovak [0/4]
 • 20 At the doctors vocabulary in Slovak [0/4]
 • 21 At the post office in Slovak [0/3]
 • 22 Describe the family in Slovak [0/3]
 • 23 Talking about hobbies in Slovak [0/3]
 • 24 Clothes in Slovak [0/4]
 • 25 House, room, furniture vocabulary in Slovak [0/3]
 • 26 Nature and animals names in Slovak [0/3]
 • 27 School and Classroom vocabulary in Slovak [0/3]
 • 28 Work related vocabulary in Slovak [0/3]
 • 29 Slovak names for countries and languages [0/2]
 • Work related vocabulary in Slovak

  This lesson will teach you work vocabulary in Slovak. You will get familiar with people involved at work expressions and office supplies. Let´s start!

  People involved at work

  Let´s start with people involved at work:

  English Slovak
  people ľudia
  a boss šéf
  a manager manažér
  an employee zamestnanec
  an employer zamestnávateľ
  colleagues kolegovia
  a staff kolektív
  a competitor konkurent
  a supplier dodávateľ

   

  Work related expressions and business vocabulary

  Let´s have a look on a business vocabulary:

  English Slovak
  a work, a job práca
  a dresscode prikázané oblečenie
  a result výsledok
  a task úloha
  a presentation prezentácia
  a performance výkonnosť
  an end koniec
  an industry odvetvie
  a conference konferencia
  a company spoločnosť
  a help pomoc
  an end koniec
  an opportunity šanca, príležitosť
  a thing vec
  an appointement, a meeting stretnutie
  an insurance poistenie
  a negotiation vyjednávanie
  finished / unfinished dokončený / nedokončený
  important dôležitý

   

  Examples

  • Šéf očakáva výsledky. = The boss expects results.
  • Šéf má veľa stretnutí. = The boss has a lot of appointements.
  • Zamestnanci majú šéfa. = The employees have a boss.
  • Spoločnosť má veľa zamestnancov. = The company has a lot of employees.
  • Do práce nosím oblek. = I dress in suit at work.
  • Idem dať prezentáciu. = I am going to give a presentation.

   

  Office supplies

  You can find these things in every office:

  English Slovak
  an office kancelária
  a desk stôl
  a computer počítač
  a diary diár
  a pen pero
  a pencil ceruzka
  a printer tlačiareň
  a scanner skener
  a ducktape lepiaca páska
  a stapler zošívačka
  a bin kôš

   

  Example dialog

  Let´s recap this lesson in a dialog.

  The boss: Dobrý deň. Na dnešnej konferencii budeme hovoriť o výsledkoch dokončených úloh, konkurentoch našej spoločnosti a vašich problémoch. (Good afternoon. On today´s conference we are going to talk about the results of the finished tasks, competitors of our company and your problems.)

  The manager: Ja ako manažér dám prezentáciu o nových príležitostiach. (Me as the manager, I will give a presentation about the new opportunities.)

  The boss: Začnime s vašimi sťažnosťami. (Let´s begin with your complains.)

  Karol: Ja a moji kolegovia, celý kolektív, by sme chceli hovoriť o zlých kanceláriach. (Me and my colleagues, the whole staff wants to talk about the bad offices.)

  Adam: Ja neznášam pomalú a starú tlačiareň! (I hate the slow and old printer!)

  Jana: Moja kancelária je fajn, ale mám priliš veľa stretnutí. Môj diár je plný! (My office is fine, but I have too many meetings. My diary is full!)

  Anna: Bez urážky šéf, ale toto prikázané oblečenie je katastrofa! (No offence boss, but this dresscode is a disaster!)

  The boss: Ďakujem za vaśe názory. (Thank you for your opinions.)

   

   

  Wow! You made it up till here! Let´s practice the vocabulary in our exercises!

  Exercises

  Drag the text exercise on work related vocabulary

  Fill in the blanks exercise on office supplies vocabulary

  Choose the correct translation of work related expressions