• Slovak language course for beginners
  0%
 • 1 Slovak alphabet and letters
 • 2 Slovak pronunciation [0/2]
 • 3 Slovak keyboard and how to type Slovak letters [0/3]
 • 4 Greetings and how to say Hello in Slovak [0/3]
 • 5 Introduce yourself in Slovak [0/2]
 • 6 Colours in Slovak [0/3]
 • 7 Numbers and counting in Slovak [0/4]
 • 8 Telling the time in Slovak [0/3]
 • 9 Talk about the weather in Slovak [0/3]
 • 10 Days of the week, months and seasons in Slovak [0/3]
 • 11 Body parts and head parts in Slovak [0/3]
 • 12 Food and drinks in Slovak [0/3]
 • 13 Order food in Slovak [0/3]
 • 14 Express opinions in Slovak [0/3]
 • 15 Feelings and emotions in Slovak [0/2]
 • 16 I love you in Slovak [0/3]
 • 17 Party and how to say Happy Birthday in Slovak [0/2]
 • 18 Asking directions in Slovak [0/2]
 • 19 Travel and transportation related words in Slovak [0/4]
 • 20 At the doctors vocabulary in Slovak [0/4]
 • 21 At the post office in Slovak [0/3]
 • 22 Describe the family in Slovak [0/3]
 • 23 Talking about hobbies in Slovak [0/3]
 • 24 Clothes in Slovak [0/4]
 • 25 House, room, furniture vocabulary in Slovak [0/3]
 • 26 Nature and animals names in Slovak [0/3]
 • 27 School and Classroom vocabulary in Slovak [0/3]
 • 28 Work related vocabulary in Slovak [0/3]
 • 29 Slovak names for countries and languages [0/2]
 • Travel and transportation related words in Slovak

  Excited about the holidays? Don´t forget your passport and this Slovak vocabulary of travel, tourism and transportation!

  Transportation in Slovak

  Whether you are going on an exciting road trip or catching the plane, this list will come in handy:

  English Slovak
  a transportation doprava
  a departure odchod
  an arrival príchod
  a car auto
  a motorway, a highway diaľnica
  a highway ticket diaľničná známka
  a petrol benzín
  a petrol station, a gas station pumpa
  the brakes brzdy
  a bus autobus
  a ride jazda
  a hitchhiker stopár
  a flight let
  a plane lietadlo
  a luggage / a baggage batožina
  a baggage claim batožinový pás
  a baggage coach batožinový vozík
  a van kamión
  a kilometre kilometer
  a motorbike motorka
  a wheel koleso
  a train vlak
  a traffic jam dopravná zápcha
  a tram električka
  a metro metro
  a cab taxi
  a wagon vagón
  a ticket lístok
  a ticket office predajňa lístkov

  Example sentences:

  • Auto má štyri kolesá. = A car has four wheels.
  • Moja sestra ide autobusom. = My sister is taking the bus.
  • Jazdiť na motorke je nebezpečné. = Riding the motorbike is dangerous.
  • O koľkej príde autobus? = At what time does the bus arrive?
  • O koľkej odchádza autobus? = At what time does the bus leave?
  • Kde nájdem autobusovú stanicu? = Where I can find the bus station?
  • Koľko stojí lístok? = How much is the ticket?
  • Kde je predajňa lístkov? = Where is the ticket office?
  • Ako sa dostanem na letisko? = How do I get to the airport?
  • Ideme autom. = We are driving by car.

   

  Summer holiday vocabulary

  Even though we dont have the sea in Slovakia, we have many lakes and the sun in the summer is pretty strong too!

  English Slovak
  a holiday, a vacation prázdniny, dovolenka
  a passport pas
  a map mapa
  a backpack ruksak
  a trip výlet
  to visit navštíviť
  a cruise plavba
  a beach pláž
  a sand piesok
  a stone kameň
  a sea more
  a lake jazero
  a parasol slnečník
  a sun burn spálenie
  a sun cream opaľovací krém
  to get tanned opáliť sa
  a massage masáž
  a pool bazén

   

  Hotel related words in Slovak

  Staying at the hotel can be a wonderful experience. Or a total disappointement! Learn this hotel vocabulary to solve any problems:

  English Slovak
  a reservation rezervácia
  a hotel hotel
  a hostel hostel
  a pension penzión
  a resort rezort
  a problem, an issue problém
  a double room izba pre dvoch
  a single room izba pre jedného
  a shared room zdieľaná izba
  a room key kľúč od izby
  a check-in check-in, nástup
  a check-out check-out, odchod
  a heating kúrenie
  an aircondition klimatizácia
  an internet internet
  a sea-view výhľad na more
  a balcony balkón
  a shower sprcha
  a toilet záchod
  a towel uterák
  big / small veľký / malý
  slow / fast pomalý / rýchly
  big / small veľký / malý
  noisy / quiet hlučný / tichý
  to repair opraviť
  to clean upratať
  a housekeeper upratovačka
  Do not disturb! Nevyrušovať!

  Examples:

  • Je ešte izba voľná? = Is there still a room availible?
  • Máte izbu číslo sto. = You have the room number one hundred.
  • O koľkej je check-in? = At what time is the check-in?
  • O koľkej je check-out? = At what time is the check-out?

   

  Slovak tourist attractions

  Slovakia is famous for its beautiful nature, snowy mountains, majestic castles, wine regions and metropolitan Bratislava.

  English Slovak
  to visit navštíviť
  the capital Bratislava hlavné mesto Bratislava
  the river Danube rieka Dunaj
  the Tatra mountains Tatry hory
  the national park Slovak Paradise národný park Slovenský Raj
  the palace Bojnice Bojnický zámok
  the Bratislava castle Bratislavský hrad
  the bridge Apollo most Apollo
  the Dobšinská ice cave Dobšinská ľadová jaskyňa
  the church of Saint Martin kostol svätého Martina
  the Carpathian wine route Karpatská vínna cesta
  the thermal springs Piešťany termálne pramene Piešťany
  the aquapark Bešeňová akvapark Bešeňová

   

  Example dialog

  Let´s sum up this lesson with the dialog from real life.

  Majka: Chcela by som ísť niekam na prázdniny. Čo by si mi odporučil? (I would like to go somewhere for the vacation. What would you recommend me?)

  Karol: Preferuješ more alebo prírodu a lesy? Chceš ísť autom, alebo lietadlom? (Do you prefer the sea or the nature and forests? Do you want to go by car or by plane?)

  Majka: Autom. Budem stopárka. Milujem prírodu a hory. (By car. I will be a hitchhiker. I love the nature and the mountains.)

  Karol: Odporúčam ti navštíviť Slovensko. Musíš navštíviť Dobšinskú ľadovú jaskyňu, Tatry hory a národný par Slovenký Raj. (I recommend you to visit Slovakia. You have to visit the Dobšinská ice cave, the Tatry mountains and the national park Slovenský Raj.)

  Majka: Wow! to znie výborne. A nejaké mestá? (Wow! That sounds great! And some cities?)

  Karol: Choď do hlavného mesta, Braislava. Odtiaľ môžeš ísť vlakom do Viedne. Je to hodinu ďaľeko. Alebo choď na plavbu po rieke Dunaj. Je to dobrý výlet. (Go to the capital, Bratislava. From there you can go by train to Vienna. It is one hour far. Or go to the cruise on the river Danube. It is a good trip.)

  Majka: Skvelé. Vieš mi odporučiť nejaký lacný a dobrý hotel? (Great! Can yo recommend me some cheap and good hotel?)

  Karol: Áno. Hotel Blue pri jazere Kuchajda, nie ďaľeko od centra. Majú rýchly internet, čisté sprchy a malý balkón. (Yes. Hotel Blue next to the lake Kuchajda, not far from the city centre. They have fast internet, clean showers and small balcony.)

  Majka: Úžasné! Ďakujem veľmi pekne! (Awesome! Thank you very much.)

  Feeling like you got this? Make sure by completing our exercises!

  Exercises

  Exercise about the dialog and the words at the airport

  Exercise on transportation

  Fill in the blanks exercise on summer holiday vocabulary

  Exercise on hotel vocabulary