• Slovak language course for beginners
  0%
 • 1 Slovak alphabet and letters
 • 2 Slovak pronunciation [0/2]
 • 3 Slovak keyboard and how to type Slovak letters [0/3]
 • 4 Greetings and how to say Hello in Slovak [0/3]
 • 5 Introduce yourself in Slovak [0/2]
 • 6 Colours in Slovak [0/3]
 • 7 Numbers and counting in Slovak [0/4]
 • 8 Telling the time in Slovak [0/3]
 • 9 Talk about the weather in Slovak [0/3]
 • 10 Days of the week, months and seasons in Slovak [0/3]
 • 11 Body parts and head parts in Slovak [0/3]
 • 12 Food and drinks in Slovak [0/3]
 • 13 Order food in Slovak [0/3]
 • 14 Express opinions in Slovak [0/3]
 • 15 Feelings and emotions in Slovak [0/2]
 • 16 I love you in Slovak [0/3]
 • 17 Party and how to say Happy Birthday in Slovak [0/2]
 • 18 Asking directions in Slovak [0/2]
 • 19 Travel and transportation related words in Slovak [0/4]
 • 20 At the doctors vocabulary in Slovak [0/4]
 • 21 At the post office in Slovak [0/3]
 • 22 Describe the family in Slovak [0/3]
 • 23 Talking about hobbies in Slovak [0/3]
 • 24 Clothes in Slovak [0/4]
 • 25 House, room, furniture vocabulary in Slovak [0/3]
 • 26 Nature and animals names in Slovak [0/3]
 • 27 School and Classroom vocabulary in Slovak [0/3]
 • 28 Work related vocabulary in Slovak [0/3]
 • 29 Slovak names for countries and languages [0/2]
 • Asking directions in Slovak

  This lesson will prepare you for exploring Slovakia! We will provide you with the most useful phrases and vocabulary so you will not get lost on your journey through Slovakia.

  Useful expressions about direction

  These are the most common phrases to ask, when you get lost or when you search for a place:

  English Slovak
  Excuse me,... Prepáčte,..
  Where is...? Kde je...?
  How do I get to...? Ako sa dostanem...?
  How far is...? Ako ďaleko je...?
  Go left... Choďte doľava...
  Where is ... situated? Kde sa nachádza...?
  Can you please give me the directions? Môžete mi, prosím, ukázať smer?
  May I ask you something? Môžem sa vás niećo opýtať?
  a question otázka
  Turn..

  Odbočte...

  Turn right, left.

  Odbočte vpravo, vľavo.

  Its is 500 meter far. Je to 500 metrov ďaleko.
  It is 500 meters from here. Je to 500 metrov odtiaľto.
  Get off on the third stop. Vystúpte na tretej zastávke.
  Get on the bus. Nastúpte na autobus.


  Here is some useful vocabulary when showing the directions:

  English Slovak
  left side ľavá strana
  right side pravá strana
  on the left vľavo, naľavo
  on the right vpravo, napravo
  straight rovno
  behind za
  in front of pred
  next to vedľa
  far ďaleko
  close blízko
  traffic lights semafor
  a zebra crossing prechod pre chodcov
  Cross the street. Prejdite cez ulicu.
  a roundabout kruhový objazd
  Walk 200 meters. Choďte dvesto metrov:

   

  Places of interest

  There are various places we think you might want to see or search for. In Slovakia, there are a lot of museums, castles and churches to see. We prepared another list with vocabulary how to say important places.

  English Slovak
  a museum múzeum
  a police station policajná stanica
  a hotel hotel
  a restaurant reštaurácia
  a city hall radnica
  a church kostol
  a castle hrad
  a park park
  a river rieka
  a hospital nemocnina
  an old town staré mesto
  a bridge most
  a bus stop autobusová stanica
  a monument pamiatka
  a train station vlaková stanica
  a bar bar
  an airport letisko
  a town hall radnica
  a city centre centrum
  a shopping centre nákupné centrum
  a fire brigade hasičská stanica
  a square námestie
  a market trh
  a street ulica
  an intersection križovatka
  a harbour prístav
  a border hranica
  a village dedina
  a city map mapa
  a tram električka
  a train vlak
  a bus autobus


  Cardinal points

  You also need to know how to say the cardinal points. You can see them in the compass or in the table below.

  kompas

  English Slovak
  the north sever
  the south juh
  the east východ
  the west západ
  the northwest severozápad
  the northeast severovýchod
  the southwest juhozápad
  the southeast juhovýchod
  the compass kompas

   

  Examples:

  • Múzeum je na severe/ na východe/ na západe/ na juhu. = The museum is in the north/ east/ west/ south.
  • Reštaurácia je na severozápade/ na severovýchode/ na juhozápade/ na juhovýchode = The restaurant is in the northwest/ northeast/ southwest/ southeast.

  Example dialog

  John: Prepáčte, kde nájdem nákupné centrum? (Excuse me, where can I find the shopping centre?)

  Fero: Je to blízko centra, približne jeden kilometer od múzea(It is close to the city centre, approximately 1 km from the museum.)

  John: Ako sa dostanem do centra, prosím? (How do I get to the city centre, please?)

  Fero: Choďte rovno a pri semafore odbočte vľavo. Potom prejdite cez prechod pre chodcov. Vezmite autobus číslo päťdesiatjeden a vystúpte na zastávke Trnavské mýto. (Go straight and turn left at the traffic lights. Then cross the zebra crossing. Take the bus number 51 and get off ath the bus stop Trnavské mýto.)

  John: Kde sa nachádza autobusová zastávka? (Where is the bus stop situated?)

  Fero:  Je to blízko, za kostolom vedľa policajnej stanice. (It is close, behind the church and next to the police station.)

  John: Ďakujem. Môžete mi povedať, ktorá reštaurácia je dobrá? (Thank you. Can you tell me which restaurant is good?)

  Fero: Samozrejme, Môžte vyskúšať The Slovak Pub, servírujú dobré jedlo. (Sure. You can try The Slovak Pub, they serve good food.)

  John: Ďakujem veľmi pekne. Majte pekný deň. (Thank you very much. Have a nice day.)

   

   

  Train your skiills by doing the exercises and become better!

  Exercises

  Exercise about asking directions

  Fill in the blanks with directions