• Estonian grammar
  0%
 • 1 Estonian sentence structure [0/2]
 • 2 Estonian nouns [0/3]
 • 3 Estonian pronouns [0/3]
 • 4 Estonian cases [0/11]
 • 5 Estonian verbs [0/8]
 • 6 Estonian adjectives [0/1]
 • 7 Estonian prepositions and postpositions [0/1]
 • 8 Estonian adverbs [0/1]
 • Plural in Estonian

  In this chapter we learn how to form the plural in Estonian.

  Plural of Estonian nouns

  The nomintive plural case ends in -d, which is added to the genitive singular.

  Nominative Singular      Genitive Singular     Nominative Plural                           
  linn town linna linnad towns
  lind bird linnu linnud birds
  riik state riigi riigid states
  laps child lapse lapsed children
  õde sister õe õed sisters
  ilus pretty ilusa ilusad pretty (ones)
  • Lapsed on õues. --- Children are outside.
  • Mulle meeldivad suured linnad. --- I like big towns.
  • Linnud lendavad. --- The birds are flying.
  • Poisid jooksevad. --- The boys are running.
  • Pudelid on riiulitel --- The bottles are on the shelves.

   

  Plural of Estonian adjectives

  If a noun in the nominative plural case is modified by an adjective, it is also in the nominative plural.

   Nominative Singular    Nominative Plural  
  vana inimene old person vanad inimesed old people
  ilus tüdruk beautiful girl ilusad tüdrukud beautiful girls
  suur maja big house suured majad big houses
  väike küla small village väikesed külad small villages
  • Ilusad tüdrukud läksid peole. --- The pretty girls went to a party.
  • Mulle meeldivad suured aiad. --- I like big gardens.
  • Kiired autod sõitsid võidu --- Fast cars were racing.
  • Need raamatud on huvitavad. --- These books are interesting.
  • Maitsvad küpsised söödi kiiresti ära. --- The delicious cookies were eaten quickly.

   

  Exercises

  Exercise: Form the plural of a singular noun

  Exercise: choose the correct plural form