• Vietnamese course for beginners A1
  0%
 • 1 The Vietnamese alphabet
 • 2 How to pronounce Vietnamese [0/2]
 • 3 Vietnamese keyboard and how to write accents
 • 4 How to introduce yourself in Vietnamese [0/2]
 • 5 Vietnamese greetings [0/2]
 • 6 Vietnamese personal pronouns [0/2]
 • 7 How to talk about the weather in Vietnamese [0/2]
 • 8 Counting numbers in Vietnamese [0/2]
 • 9 Telling the time in Vietnamese [0/2]
 • 10 Days, months and seasons in Vietnamese [0/2]
 • 11 Learn the Vietnamese colours [0/2]
 • 12 Getting directions in Vietnamese [0/2]
 • 13 How to write country names in Vietnamese [0/2]
 • 14 How to name body parts in Vietnamese [0/2]
 • 15 Foods and drinks in Vietnamese [0/2]
 • 16 Vietnamese sayings (life, love and new year) [0/2]
 • Vietnamese greetings exercise 2

  Choose the right expressions for the greetings in Vietnamese.

  Good afternoon.

  Chào buổi chiều.

  Xin chào.

  Good night.

  Chúc ngủ ngon.

  Chào mừng.

  How are you today?

  Hôm nay, chị thế nào?

  Anh có khỏe không?

  I am fine, and you?

  Tôi khỏe, còn anh?

  Không khỏe lắm., còn anh?

  I am OK.

  Tàm tạm.

  Rất tệ.

  Goodbye.

  Tạm biệt.

  Sin chào.

  See you later.

  Hẹn gặp lại.

  Tôi cũng khỏe.

  I will be right back!

  Tôi sẽ quay lại ngay.

  Tạm biệt.

  I am leaving.

  Em đi nhé.

  Hẹn gặp lại.

  Bye.

  Em chào anh.

  Em đi nhé.

  Level: 
  A1
  Trained skill: 
  Reading