• Vietnamese course for beginners A1
  0%
 • 1 The Vietnamese alphabet
 • 2 How to pronounce Vietnamese [0/2]
 • 3 Vietnamese keyboard and how to write accents
 • 4 How to introduce yourself in Vietnamese [0/2]
 • 5 Vietnamese greetings [0/2]
 • 6 Vietnamese personal pronouns [0/2]
 • 7 How to talk about the weather in Vietnamese [0/2]
 • 8 Counting numbers in Vietnamese [0/2]
 • 9 Telling the time in Vietnamese [0/2]
 • 10 Days, months and seasons in Vietnamese [0/2]
 • 11 Learn the Vietnamese colours [0/2]
 • 12 Getting directions in Vietnamese [0/2]
 • 13 How to write country names in Vietnamese [0/2]
 • 14 How to name body parts in Vietnamese [0/2]
 • 15 Foods and drinks in Vietnamese [0/2]
 • 16 Vietnamese sayings (life, love and new year) [0/2]
 • Mark the words exercise Vietnamese colours

  Mark the right expressions for the colours in Vietnamese.

  Choose the right translation of the colour.

  1. purple = tím / trắng / đen

  2. grey = cam / xám bạc / xám

  3. dark yellow = vàng đậm / màu vàng đậm / màu vàng nhạt

  4. gold = xám / vàng / hồng

  7. grey hair = tóc hoa râm / tóc xám bạc / tóc đỏ

  8. light brown = nâu cam / nâu nhạt / xanh nhạt

  9. orange = cam / màu xanh / màu cam

  10. red hair = tóc vàng / tóc đỏ / tóc xanh

  Level: 
  A1
  Trained skill: 
  Reading