Vragen?

Bekijk onze veelgestelde vragen voor de snelste ondersteuning.

FAQ

Geen antwoord gevonden?
Contacteer ons

Engelse bijvoeglijke naamwoorden met vaste voorzetsels

Onze docenten

Op zoek naar een taaldocent? Contacteer 1 van onze leraren!

Leraar zoeken

In dit hoofdstuk worden de Engelse bijvoeglijke naamwoorden met vaste voorzetsels besproken. Sommige bijvoeglijke naamwoorden hebben een vast voorzetsel nodig om de Engelse zin grammaticaal te laten kloppen.  

Waarom worden sommige voorzetsels gebruikt met bepaalde bijvoeglijke naamwoorden in het Engels?

Sommige Engelse bijvoeglijke naamwoorden worden gevolgd door een bepaald voorzetsel. Het gebruik van deze voorzetsels is van belang voor de betekenis van het bijvoeglijk naamwoord waarmee ze worden gecombineerd. Echter zijn er geen exacte regels, je moet ze gewoon uit je hoofd leren.

Heb je een vraag?

Volg online taallessen met een professionele leraar

  1. Native en geverifieerde leraren
  2. Gratis proefles
  3. Inclusief lesmateriaal

Een complete lijst van Engelse bijvoeglijke naamwoorden met vaste voorzetsels

De meest voorkomende bijvoeglijke naamwoorden waarvoor voorzetsels vóór het object nodig zijn, worden weergegeven in de onderstaande tabellen.

Bijvoeglijke naamwoorden met het voorzetsel 'about' in het Engels

Bijvoeglijk naamwoord + aboutVoorbeeldVertaling
Angry aboutShe was angry about the results of her exams.Ze was boos over de resultaten van haar examens. 
Annoyed aboutThey were annoyed about having to wait again. Ze waren geïrriteerd dat ze opnieuw moesten wachten.
Anxious aboutNew teachers are anxious about their teaching skills. Nieuwe leraren zijn bezorgd over hun onderwijsvaardigheden.
Certain aboutShe is certain about having passed the exam.Ze weet zeker dat ze geslaagd is voor het examen.
Embarrassed aboutHe was embarrassed about crying during the movie. Hij schaamde zich voor het huilen tijdens de film.
Excited aboutShe is excited about going to university next year. Ze is enthousiast dat ze volgend jaar naar de universiteit gaat.
Happy aboutThey are not happy about the results of the report. Ze zijn niet blij met de resultaten van het rapport.
Nervous aboutI am nervous about my daughter's results. Ik ben nerveus over mijn dochter haar resultaten.
Pleased aboutHe is really pleased about my new job. Hij is erg tevreden over mijn nieuwe baan.
Sorry aboutWe are sorry about yesterday. Het spijt ons van gisteren.
Worried aboutThey are worried about their children. Ze maken zich zorgen om hun kinderen.
Upset aboutShe is upset about going home. Ze is boos dat ze naar huis gaat.

Bijvoeglijke naamwoorden met het voorzetsel 'from' in het Engels

Bijvoeglijk naamwoord + fromVoorbeeldVertaling
Derived fromThe idea is derived from the researches. Het idee is afgeleid van de onderzoeken.
Different fromToday is different from yesterday.Vandaag is anders dan gisteren.
Exhausted fromI am exhausted from exercising.Ik ben uitgeput van het sporten.
Safe fromThey are safe from the hurricane. Ze zijn veilig voor de orkaan.
Missing fromThe answer was missing from the answer key.Het antwoord ontbrak in de antwoordsleutel.

Bijvoeglijke naamwoorden met het voorzetsel 'on' in het Engels

Bijvoeglijk naamwoord + onVoorbeeldVertaling
Dependent onMy sister is becoming more dependent on her boyfriend.Mijn zus wordt steeds afhankelijker van haar vriend.
Keen onThey were not keen on the idea of getting a dog. Ze waren niet enthousiast over het idee om een hond te krijgen.

Bijvoeglijke naamwoorden met het voorzetsel 'at' in het Engels

Bijvoeglijk naamwoord + atVoorbeeldVertaling
Amazed atThe singer was amazed at the size of the crowd.De zanger was verbaasd over de hoeveelheid  mensen in het publiek.
Amused atHe was amused at my stories. Hij was geamuseerd door mijn verhalen.
Angry atI am angry at my friend, because she was late again. Ik ben boos op mijn vriendin, omdat ze weer laat was.
Annoyed atHe was annoyed at the failure of his group. Hij was geïrriteerd door het falen van zijn groep.
Disappointed atShe was disappointed at not finding a specific word anywhere in the research plan. Ze was teleurgesteld dat ze nergens in het onderzoeksplan een specifiek woord had gevonden.
Shocked atThey are shocked at how much work the assignment is going to be. Ze zijn geschokt over hoeveel werk de opdracht zal zijn.
Surprised atI was looking surprised at her reaction. Ik keek verbaasd naar haar reactie.

Bijvoeglijke naamwoorden met het voorzetsel 'in' in het Engels

Bijvoeglijk naamwoord + inVoorbeeldVertaling
Deficient inThe guy had never been deficient in courage. De man had nooit gebrek aan moed.
Disappointed inMy mother was disappointed in my brother. Mijn moeder was teleurgesteld in mijn broer.
Experienced inShe is experienced in program development. Ze is ervaren in het ontwikkelen van programma's.
Interested inThey are interested in finding a job with the company. Ze zijn geïnteresseerd in het vinden van een baan bij het bedrijf.
Implicated inMy neighbour was implicated in a crime. Mijn buurman was betrokken bij een misdaad.

Bijvoeglijke naamwoorden met het voorzetsel 'to' in het Engels

Bijvoeglijk naamwoord + toVoorbeeldVertaling
Addicted toMy mother is addicted to chocolate.Mijn moeder is verslaafd aan chocolade.
Attentive toMy cousin is very attentive to him. Mijn neef is zeer aandachtig naar hem.
Grateful toI am grateful to hear that you had a pleasant time. Ik ben dankbaar om te horen dat je een prettige tijd hebt gehad.
Immune toShe is immune to some medication. Ze is immuun voor sommige medicijnen.
Indifferent toThe student has been indifferent to the teacher's class. De student was onverschillig voor de klas van de leraar.
Kind toThe teacher is always kind to the students. De leraar is altijd aardig voor de studenten.
Liable toThose robbers are liable to getting arrested. Die overvallers dreigen gearresteerd te worden.
Opposed toThey are opposed to nuclear energy. Ze zijn tegen kernenergie.
Married toTheir teacher is married to my uncle. Hun leraar is getrouwd met mijn oom.
Polite toYou have to be polite to elderly people.Je moet beleefd zijn tegen ouderen.
Rude toThe little boy is rude to his parents.De kleine jongen is onbeschoft tegen zijn ouders.
Prone toThat family is less prone to mental illnesses. Dat gezin is minder vatbaar voor psychische aandoeningen.
Used toI am used to working 9 hours a day. Ik ben gewend om 9 uur per dag te werken.

Bijvoeglijke naamwoorden met het voorzetsel 'for' in het Engels

Bijvoeglijk naamwoord + forVoorbeeldVertaling
Early forThey were early for their appointment with the manager.Ze waren vroeg voor hun afspraak met de manager.
Eligible forWe were eligible for funding the event. We kwamen in aanmerking voor financiering van het evenement.
Famous forThe artist is famous for being two hours late.De artiest staat er om bekend twee uur te laat te komen.
Late forThe group was late for the teacher's presentation.De groep was te laat voor de leraar zijn presentatie. 
Liable forThe school is liable for all damages. De school is aansprakelijk voor alle schade.
Ready forHe is ready for his checkup at the hospital.Hij is klaar voor zijn check-up in het ziekenhuis.
Responsible forThey are responsible for the budget of the party.Zij zijn verantwoordelijk voor het budget van de partij.
Sorry forShe is sorry for being late again.Het spijt haar dat ze weer te laat is.

Bijvoeglijke naamwoorden met het voorzetsel 'of' in het Engels

Bijvoeglijk naamwoord + ofVoorbeeldVertaling
Afraid ofMy sister is afraid of spiders.Mijn zus is bang voor spinnen. 
Ashamed ofThe mother is ashamed of her son's dirty shirt.De moeder schaamt zich voor het vieze shirt van haar zoon.
Aware ofYou have to be aware of the hazards.Je moet je bewust zijn van de gevaren.
Capable ofShe is capable of cooking a meal.Ze is in staat om een maaltijd te koken.
Certain ofBe certain of your answers before handing in your exam.Wees zeker van uw antwoorden voordat u uw examen inlevert.
Conscious ofYou have to be conscious of the environment.Je moet je bewust zijn van de omgeving.
Fond ofThe grandmother is fond of babysitting her grandchildren.De grootmoeder is dol op oppassen op haar kleinkinderen.
Frightened ofShe is frightened of driving on the motorway. Zij is bang om op de snelweg te rijden.
Full ofHe is full of himself. Hij is vol van zichzelf.
Independent ofIndependent of how her mother felt, she was sure she was right. Onafhankelijk van hoe haar moeder zich voelde, wist ze zeker dat ze gelijk had.
Jealous ofThey are jealous of the singer's house.Ze zijn jaloers op het huis van de zanger.
Sick ofShe is sick of fighting with her brother. Ze is het beu om met haar broer te vechten.
Tired ofI am tired of listening to her fake stories.Ik ben het beu om naar haar neppe verhalen te luisteren.

Bijvoeglijke naamwoorden met het voorzetsel 'with' in het Engels

Bijvoeglijk naamwoord + withVoorbeeldVertaling
Angry withI am angry with my brother. Ik ben boos op mijn broer.
Annoyed withShe was annoyed with her sister. Ze was geïrriteerd door haar zus.
Bored withWe are bored with eating at home all the time.We zijn het zat om de hele tijd thuis te eten. 
Connected withThe company is connected with their target audience.Het bedrijf is verbonden met hun doelgroep.
Happy withThey are happy with the results.Ze zijn blij met de resultaten.
Incompatible withWorking late is incompatible with family life. Tot laat werken is onverenigbaar met het gezinsleven.
Preoccupied withThe teacher was preoccupied with correcting the exams. De leraar was bezig met het corrigeren van de examens.
Pleased withHe looked pleased with himself after making the deal. Hij leek tevreden met zichzelf na het sluiten van de deal.
Packed withThe room is packed with boxes for the move tomorrow. De kamer staat morgen vol met dozen voor onderweg.

Doe de oefeningen om je vaardigheden te testen.


Oefeningen

  1. Kies de goede Engelse voorzetsels die bij de bijvoeglijke naamwoorden horen
  2. Oefen de Engelse bijvoeglijke naamwoorden met vaste voorzetsels

Kies de goede Engelse voorzetsels die bij de bijvoeglijke naamwoorden horen


Oefen de Engelse bijvoeglijke naamwoorden met vaste voorzetsels


Wat vinden onze studenten van de taallessen?

In tegenstelling tot andere platformen, zijn al onze docenten handmatig geverifieerd door ons professionele team. Vertrouw op de ervaringen van onze studenten.
4.96/5
Zonder twijfel een van de beste leraren waarmee ik heb mogen werken. Zeer goed geïnformeerd over alle aspecten van het Bulgaars (grammaticaregels, uitdrukkingen, ...) maar ook in het Engels en het Frans, wat helpt wanneer je een diepere vraag hebt over hoe of waarom iets is zoals het in het Bulgaars is. Bovendien heeft hij zijn eigen materiaal en komt hij altijd voorbereid, maar hij staat ook open om het onderwerp van een les aan te passen aan uw behoeften. Hij is geduldig, positief en niet al te wetenschappelijk, dat is wat je nodig hebt als volwassen Bulgaar voor dagelijks leren. Ik werk nu 18 maanden met hem en kijk nog steeds uit naar onze lessen elke week.
Translated by Google Translate
An's Bulgarian is enorm verbeterd sinds ze het anderhalf jaar geleden heeft gegeven. Het spreekt voor zich dat ik het fijn vind om met zo'n enthousiaste leerling samen te werken die het levende bewijs is dat iedereen, door hard werken en doorzettingsvermogen, kan slagen in zijn taaldoelen. An, je bent nu een onafhankelijke gebruiker van de taal die in staat is om met succes echte live gesprekken te voeren. Geef jezelf een schouderklopje.
Translated by Google Translate
5/5
Elena is een uitstekende leraar en een erg aardig persoon. Ik heb al geruime tijd in het Spaans met Elena getraind nadat ze mij door een vriend was aanbevolen, en ben altijd erg blij met onze lessen. Hoewel ik mezelf niet erg goed vind in het leren van vreemde talen, is Elena erg geduldig en past ze de lessen aan mijn vaardigheden aan, waardoor ik me op mijn gemak voel. Ik vind haar zelfs buitengewoon bedreven in het exact beoordelen van waar ik op een bepaald moment ben met betrekking tot mijn individuele leersituatie, en de lessen dienovereenkomstig in te richten. Ik denk dat ik het proberen om Spaans te leren waarschijnlijk had opgegeven als ik niet met Elena was begonnen; en dat zou zonde zijn als je bedenkt waar ik nu ben met de taal. Door de bekwame hulp van Elena ben ik erg blij dat ik niet alleen vertrouwd ben met het basis Spaans, maar ook het vertrouwen heb dat ik op een dag de taal volledig zal beheersen. Geen enkele andere leermethode die ik probeerde voordat ik Elena ontmoette, is te vergelijken met de één-op-één, persoonlijke instructie die ik van haar ontvang, namelijk lezen; schrijven; ontwikkelingsoefeningen; en vooral: gesprek. Om nu naar het Spaans te kunnen kijken en het grotendeels vertrouwd te laten lijken, is buitengewoon bevredigend. Ik ben zelfs van plan om bij Elena Italiaans te studeren nadat ik mijn gewenste niveau in het Spaans heb bereikt. Dit zijn niet dingen waarvan ik me ooit had voorgesteld dat ze zich in de beginfase van mijn studie zouden voordoen. Ik ben een native speaker Engels en vind het Engels van Elena uitstekend. Ze had geen moeite om me vanaf het allereerste niveau instructies te geven waar het nodig was dat er veel Engels werd gesproken in onze lessen, tot waar we nu zijn met veel minder Engels. De vriendin die mij Elena heeft aanbevolen, heeft Nederlands van haar geleerd en is even blij met hun ervaring. Ik zou niet aarzelen om van Elena een van de talen te leren die ze onderwijst. Ik geef Elena mijn hoogste aanbevelingen en bedank haar voor alle hulp die ze mij heeft gegeven.
Translated by Google Translate
Bedankt voor je feedback, Brandon! Ik ben erg blij dat je zo tevreden bent met de lessen. Ik heb altijd geloofd dat je het zou redden en ik ben blij dat we het nooit hebben opgegeven. De juiste instelling en een hoog doorzettingsvermogen waren de sleutels tot uw succes. Het was een genoegen om je gids te zijn in je leerproces. Ik weet dat je veel meer kunt doen, dus laten we doorgaan naar een volgend niveau!
Translated by Google Translate
5/5
Wederom een les vol plezier en vol leermogelijkheden. Ik hou echt van Angels geduld en aanpassingsvermogen aan mijn leerproces.
Translated by Google Translate
Deze student is een van de beste die ik ooit heb gehad in mijn lange loopbaan als docent. Ze is altijd zo ijverig en bereid om steeds meer te leren. Ik ben zo blij om met haar samen te werken en zie de enorme vooruitgang die ze heeft geboekt sinds we voor het eerst met elkaar begonnen samen te werken. Bedankt Silke!
Translated by Google Translate
5/5
Ik zou Tove ten zeerste aanbevelen. Haar lessen zijn fantastisch en ik leer precies waar ik in geïnteresseerd ben. Tove is erg vriendelijk, onze chemie gaat goed samen en ik vind het erg leuk om door haar onderwezen te worden.
Translated by Google Translate
Beste Anita, Heel erg bedankt voor je mooie recensie! Ik geniet ook erg van onze lessen en ik ben zo blij dat onze communicatie en chemie goed bij elkaar passen. Dat is de beste voorwaarde voor een goede leerervaring. Tot ziens!
Translated by Google Translate
5/5
Wij zijn een Italiaans gezin dat 3 maanden in Frankrijk woont, we hebben twee 10-jarige kinderen die net zijn begonnen met het bijwonen van CM1. We vroegen Natalia om de kinderen twee lessen per week te geven om hun leerproces te versnellen. We zijn super blij met de keuze. Het is een familiale Italiaanse versie van het Franse leger en het is 10 jaar geleden dat de CM1 werd geraadpleegd. Een vraag naar een nieuw leven in een leeromgeving voor een leerling-leerling. Nous sommes super contents de Natalia. Wij zijn een Italiaans gezin dat sinds 3 maanden in Frankrijk woont, we hebben twee 10-jarige kinderen die net zijn begonnen met het bijwonen van CM1. We vroegen Natalia om de kinderen twee lessen per week te geven om hun leerproces te versnellen. We zijn super blij met deze keuze.
Translated by Google Translate
De kinderen van Fabrizio leren heel snel Frans, ik heb de indruk dat deze lessen online voor hen nuttig zijn geweest en ik weet zeker dat ze de taal gemakkelijk zullen beheersen. Ze zijn erg geïnteresseerd in leren.
Translated by Google Translate
5/5
Daniela is een heel aangename en vlotte leerkracht die het talent heeft om je onmiddellijk op je gemak te laten voelen. Haar lessen zijn een mooie mix van conversatie en theorie. Telkens weer is het een leuk uurtje om naar uit te kijken!! Dankjewel Daniela!!
Beste Hilde, hartelijk dank voor je woorden. Ik ben blij dat je tevreden bent met onze tijd samen. Ik zal mijn best blijven doen om je je mooie Italiaanse op een vrolijke en rustige manier te laten oefenen :-)
Translated by Google Translate
5/5
Het is altijd een plezier om Engelse lessen te krijgen bij Corinne. De lessen zijn altijd erg leuk en zeer interessant met betrekking tot actuele zaken en helaas eindigt de tijd altijd te vroeg. Sterk aanbevolen.
Translated by Google Translate
Bedankt, Danilo. Het is altijd een plezier om lessen bij je te hebben en ik heb genoten van onze vele gesprekken samen. En wat een vreugde dat ze in de loop van de tijd voor ons beiden gemakkelijker te begrijpen zijn geworden! : D
Translated by Google Translate
5/5
Carmen is echt voorbereid en heel erg aardig. Ze neemt je bij de hand en laat je op een plezierige manier kennismaken met de Portugese taal. Ik heb al 3-4 zinnen geleerd tijdens de eerste les!
Translated by Google Translate
Fabia is een erg aardige student en leert heel snel. Het is een plezier om haar les te geven, omdat ze het erg leuk vindt om een moeilijke taal als Portugees te leren en veel verbeterd is.
Translated by Google Translate
5/5
Het was erg leuk om les te krijgen van Theano (Anny). Ze is aanpasbaar aan het niveau van de student en is bereid om de student waar nodig te helpen. Ze is een vriendelijke en zorgzame leraar!
Translated by Google Translate
Σ 'ευχαριστώ πολύ Μέγκαν! Ik ben blij dat je een goede ervaring hebt gehad en dat je ervan hebt genoten. Je opwinding over het Grieks leren motiveert me nog meer :)
Translated by Google Translate
5/5
Marissa is een zeer professionele docent die de leerling gerust kan stellen. Het is nauwkeurig, effectief en gericht op het bereiken van doelstellingen: een echte aanrader.
Translated by Google Translate
Heel erg bedankt Paola !!! Ik werk graag met jullie en heb van elk moment genoten. Zelfs na deze korte periode kunnen we al enkele veranderingen beginnen te zien. :-)
Translated by Google Translate
5/5
Ik heb veel lessen gehad bij Luisa en ik kijk er altijd naar uit. We beginnen met praten over de gebeurtenissen van de afgelopen week en die verhuizen naar Espresso, wat ik erg handig vind als een goed overzicht van materiaal dat ik in het verleden heb gedaan. Er worden vaak aanvullende woorden gebruikt die ik nog niet eerder had ontmoet. Luisa is altijd een plezier om mee te praten en is een aardige en prettige leraar. Ze corrigeert me voorzichtig en biedt indien nodig nuttige woorden of betekenissen.
Translated by Google Translate
Beste Martin, heel erg bedankt! Het is mij een genoegen om met jou les te nemen. En hartelijk dank voor uw suggestie over Amerikaanse films (Just Mercy) of Amerikaanse boeken
Translated by Google Translate
5/5
Ik heb een paar dagen geleden mijn eerste les gehad en alles ging super goed! Karin was attent, bracht haar positivisme over en hielp me met elke twijfel die ik had. Ze concentreert zich echt op het leren spreken en spreken van een taal, dus dit is echt interessant voor mij, om het te oefenen en het elke dag te kunnen gebruiken. Ik raad haar echt aan aan iedereen die een nieuwe taal wil leren :)
Translated by Google Translate
Hallo Alba! Heel erg bedankt voor je geweldige recensie! Ik heb ook genoten van onze les en ik wens je veel succes met al je toekomstige projecten :-)
Translated by Google Translate
5/5
Een voorbereide en vriendelijke leraar, klaar om les te geven met geduld en goede humor. Hij voorzag me van zeer nuttig materiaal om zelfs na de les te bestuderen en te herzien. Ik raad het iedereen aan die met een glimlach een taal wil leren. Bedankt Silvia :)
Translated by Google Translate
Heel erg bedankt voor de recensie van Chiara! Het was een waar genoegen om deze les bij je te hebben. Ik wens je een fijne reis met de Duitse taal!
Translated by Google Translate
5/5
De les met Celia was perfect! Ze was puntcual, vriendelijk en haar lesmethode is effectief en grappig. Ze begon de les met een paar "spelletjes" om elkaar beter te leren kennen en daarna bespraken we een artikel dat ze verstrekte. De tijd van de les ging snel voorbij en ik leerde nieuwe woordenschat. Absoluut racecomended.
Translated by Google Translate
Heel erg bedankt, Opmerking! Ik ben blij om te weten dat je onze les leuk vond en ik kijk er naar uit om er in de nabije toekomst meer te hebben! Proost!
Translated by Google Translate
5/5
Ekaterina schrijft nieuwe woorden en zinnen die tijdens de les zijn geleerd. Ze heeft een erg leuke instelling en een geweldig accent! Een plezier om mee te werken ... ja, zelfs in het Duits !!!!!
Translated by Google Translate
Beste Silvia, hartelijk dank voor je feedback! Het is een waar genoegen om lessen bij je te hebben, en ik hoop dat je ze nuttig vindt!
Translated by Google Translate
5/5