Vragen?

Bekijk onze veelgestelde vragen voor de snelste ondersteuning.

FAQ

Geen antwoord gevonden?
Contacteer ons

Engelse werkwoorden met vaste voorzetsels

Onze docenten

Op zoek naar een taaldocent? Contacteer 1 van onze leraren!

Leraar zoeken

Dit hoofdstuk bespreekt de werkwoorden die gecombineerd worden met een voorzetsel. Deze voorzetsels hebben invloed op de betekenis van het werkwoord in de zin. 

Waarom hebben sommige werkwoorden vaste voorzetsels in het Engels?

Sommige werkwoorden worden gevolgd door voorzetsels. De betekenis van het werkwoord hangt af van het voorzetsel waarmee ze worden gecombineerd. Daarom kan de betekenis van het werkwoord volledig veranderen als het met een specifiek voorzetsel wordt gebruikt.

Heb je een vraag?

Volg online taallessen met een professionele leraar

  1. Native en geverifieerde leraren
  2. Gratis proefles
  3. Inclusief lesmateriaal

Een complete lijst van Engelse werkwoorden met vaste voorzetsels

Hieronder wordt een lijst met de Engelse voorzetsels met werkwoorden weergegeven, inclusief voorbeelden met de werkwoorden.

Werkwoorden met het voorzetsel 'about' in het Engels

Werkwoord + aboutVoorbeeldVertaling
To argue aboutWe never argue about money. We discussiëren nooit over geld.
To boast aboutShe keeps boasting about her daughter's grades.Ze blijft opscheppen over de cijfers van haar dochter.
To care aboutThey care about the children in Third World countries. Ze geven om de kinderen in derdewereldlanden.
To dream aboutHe dreams about becoming a doctor.Hij droomt ervan om dokter te worden.
To hear aboutDid you hear about the news in France?Heb je gehoord over het nieuws in Frankrijk?
To joke aboutThey were joking about the article in the newspaper. Ze maakten een grapje over het artikel in de krant.
To talk aboutWe were talking about the weather.We hadden het over het weer.
To tell aboutShe told us something about herself.Ze vertelde ons iets over zichzelf.
To worry aboutI worried about my brother's injury.Ik maakte me zorgen over de blessure van mijn broer.

Werkwoorden met het voorzetsel 'from' in het Engels

Werkwoord + fromVoorbeeldVertaling
To borrow fromborrowed a shirt from my sister. Ik leende een shirt van mijn zus. 
To differ fromThe twins differed from each other.De tweeling verschilden van elkaar.
To hear fromShe never hear from her cousin. Ze hoort nooit iets van haar nicht. 
To protect fromThey protect themselves from danger.Ze beschermen zichzelf tegen gevaar. 
To resign fromHe resigned from his prestigious job.Hij nam ontslag bij zijn prestigieuze baan.
To recover fromHe recovered from his injury.Hij herstelde van zijn blessure.
To stop fromThey have stopped the bacteria from spreading.  Ze hebben de verspreiding van de bacterie tegengehouden.
To suffer fromShe suffers from asthma. Ze lijdt aan astma. 
To translate fromHe translated it from the dictionary. Hij vertaalde het uit het woordenboek.

Werkwoorden met het voorzetsel 'on' in het Engels

Werkwoord + onVoorbeeldVertaling
To blame onShe blamed it on her brother. Ze gaf haar broer de schuld.
To count oncount on my sister's help.Ik reken op de hulp van mijn zuster.
To depend onThe success depends on the amount of work.Het succes hangt af van de hoeveelheid werk.
To concentrate onShe iconcentrating on her homework. Ze concentreert zich op haar huiswerk. 
To insist onHe insisted on bringing his mother to work. Hij stond erop om zijn moeder naar zijn werk te brengen.
To rely onam relying on his help. Ik vertrouw op zijn hulp.
To spend onMy mother has spent a lot of money on clothes.Mijn moeder heeft veel geld uitgegeven aan kleding. 

Werkwoorden met het voorzetsel 'at' in het Engels

Werkwoord + atVoorbeeldVertaling
To arrive atWe arrived at the airport.We zijn aangekomen op het vliegveld. 
To laugh atHe had laughed at his brother.Hij had zijn broer uitgelachen.
To look atShe looked at herself in the mirror. Ze keek naar zichzelf in de spiegel. 
To shout atThe teacher shouts at the students.De leraar schreeuwt tegen de studenten.
To stay atThe student stayed at home sick.De student is ziek thuis gebleven.

Werkwoorden met het voorzetsel 'in' in het Engels

Werkwoord + inVoorbeeldVertaling
To believe inThe mother believed in her son's capability.De moeder geloofde in het vermogen van haar zoon.
To involve inThe girl has been involved in extracurricular activities. Het meisje is betrokken geweest bij buitenschoolse activiteiten.
To participate inThe team participated in the tournament. Het team heeft meegedaan aan het toernooi. 
To specialize inThe company is specialized in programming. Het bedrijf is gespecialiseerd in programmering. 
To succeed inHe worked hard to succeed in life. Hij werkt hard om te slagen in het leven. 
To take part inThey took part in a tournament. Ze namen deel aan een toernooi.

Werkwoorden met het voorzetsel 'to' in het Engels

Werkwoord + toVoorbeeldVertaling
To add toThe girl had been added to the group.Het meisje is toegevoegd aan de groep.
To admit toHe admitted to knowing her.Hij gaf toe haar te kennen.
To agree toShe agreed to helping him after class.Ze stemde ermee in hem na de les te helpen.
To apply toThey applied to the same university.Ze meldden zich aan bij dezelfde universiteit.
To belong toI belong to the same group as you. Ik behoor tot dezelfde groep als jij.
To be used to / to be accustomed toYou are used to finishing your homework late at night. Je bent het gewend om je huiswerk 's avonds laat af te maken.
To explain toexplained the grammar to my brother. Ik legde de grammatica uit aan mijn broer.
To lend toShe lend her car to my sister. Ze leent haar auto aan mijn zus.
To listen toWe listened to the radio.We luisterden naar de radio.
To refer toPlease refer to the website for more information. Raadpleeg de website voor meer informatie.
To reply toThe boss replied to the employee's email. De baas reageerde op de werknemer zijn email. 
To talk towas talking to the teacher in the break. Ik was aan het praten met de leraar in de pauze. 

Werkwoorden met het voorzetsel 'for' in het Engels

Werkwoord + forVoorbeeldVertaling
To apologize forShe apologized for being rude.Ze verontschuldigde zich voor onbeleefd zijn. 
To apply forapplied for a new job.Ik solliciteerde voor een nieuwe baan. 
To ask for He asked for my help.Hij vroeg mij om hulp.
To blame forShe blamed her brother for ruining her shoes. Ze gaf haar broer de schuld voor het ruïneren van haar schoenen.
To care forWe care for young patients. Wij geven om de jonge patiënten. 
To forgive forHe forgave her for not showing up at their date.Hij vergaf haar voor het niet komen opdagen op hun date.
To look forThe company is looking for a qualified intern.Het bedrijf zoekt naar een gekwalificeerde stagiair. 
To pay forThey are paid for the amount of work they deliver.Zij worden betaald voor 
de hoeveelheid werk die ze leveren.
To search forwas searching for a job online.Ik was aan het zoeken naar een baan online. 
To vote forHe voted for the most popular candidate.Hij stemde op de populairste kandidaat. 
To wait forShe waited for the bus. Ze wachtte op de bus. 

Werkwoorden met het voorzetsel 'of' in het Engels

Werkwoord + ofVoorbeeldVertaling
To accuse ofHe is being accused of stealing. Hij wordt beschuldigd van diefstal.
To approve ofapprove of the collaboration.Ik keur de samenwerking goed.
To dream ofShe dreams of becoming a pilot.Ze droomt ervan om piloot te worden. 
To hear ofheard of his mother.Ik heb van zijn moeder gehoord.
To remind ofThey remind me of my sisters. Zij doen mij aan mijn zusjes denken
To smell ofShe smelled of garlic and onions. Zij rook naar knoflook en uien. 

Werkwoorden met het voorzetsel 'with' in het Engels

Werkwoord + withVoorbeeldVertaling
To agree withagreed with the teacher's decision.Ik ging akkoord met het besluit van de leraar.
To argue withThe boy argued with his sister. De jongen ruziede met zijn zus.
To begin withThey began with a new project. Zij begonnen aan een nieuw project. 
To deal withShe deals with a lot of stress. Ze gaat met veel stress om.
To share withWe share our secrets with each other. Wij delen onze geheimen met elkaar. 

Test je kennis met behulp van de oefeningen!


Oefeningen

  1. Vul het goede Engelse voorzetsel in dat bij het werkwoord hoort
  2. Oefen de Engelse werkwoorden met vaste voorzetsels

Vul het goede Engelse voorzetsel in dat bij het werkwoord hoort


Oefen de Engelse werkwoorden met vaste voorzetsels


Wat vinden onze studenten van de taallessen?

In tegenstelling tot andere platformen, zijn al onze docenten handmatig geverifieerd door ons professionele team. Vertrouw op de ervaringen van onze studenten.
4.96/5
Elena is een uitstekende leraar en een erg aardig persoon. Ik heb al geruime tijd in het Spaans met Elena getraind nadat ze mij door een vriend was aanbevolen, en ben altijd erg blij met onze lessen. Hoewel ik mezelf niet erg goed vind in het leren van vreemde talen, is Elena erg geduldig en past ze de lessen aan mijn vaardigheden aan, waardoor ik me op mijn gemak voel. Ik vind haar zelfs buitengewoon bedreven in het exact beoordelen van waar ik op een bepaald moment ben met betrekking tot mijn individuele leersituatie, en de lessen dienovereenkomstig in te richten. Ik denk dat ik het proberen om Spaans te leren waarschijnlijk had opgegeven als ik niet met Elena was begonnen; en dat zou zonde zijn als je bedenkt waar ik nu ben met de taal. Door de bekwame hulp van Elena ben ik erg blij dat ik niet alleen vertrouwd ben met het basis Spaans, maar ook het vertrouwen heb dat ik op een dag de taal volledig zal beheersen. Geen enkele andere leermethode die ik probeerde voordat ik Elena ontmoette, is te vergelijken met de één-op-één, persoonlijke instructie die ik van haar ontvang, namelijk lezen; schrijven; ontwikkelingsoefeningen; en vooral: gesprek. Om nu naar het Spaans te kunnen kijken en het grotendeels vertrouwd te laten lijken, is buitengewoon bevredigend. Ik ben zelfs van plan om bij Elena Italiaans te studeren nadat ik mijn gewenste niveau in het Spaans heb bereikt. Dit zijn niet dingen waarvan ik me ooit had voorgesteld dat ze zich in de beginfase van mijn studie zouden voordoen. Ik ben een native speaker Engels en vind het Engels van Elena uitstekend. Ze had geen moeite om me vanaf het allereerste niveau instructies te geven waar het nodig was dat er veel Engels werd gesproken in onze lessen, tot waar we nu zijn met veel minder Engels. De vriendin die mij Elena heeft aanbevolen, heeft Nederlands van haar geleerd en is even blij met hun ervaring. Ik zou niet aarzelen om van Elena een van de talen te leren die ze onderwijst. Ik geef Elena mijn hoogste aanbevelingen en bedank haar voor alle hulp die ze mij heeft gegeven.
Translated by Google Translate
Bedankt voor je feedback, Brandon! Ik ben erg blij dat je zo tevreden bent met de lessen. Ik heb altijd geloofd dat je het zou redden en ik ben blij dat we het nooit hebben opgegeven. De juiste instelling en een hoog doorzettingsvermogen waren de sleutels tot uw succes. Het was een genoegen om je gids te zijn in je leerproces. Ik weet dat je veel meer kunt doen, dus laten we doorgaan naar een volgend niveau!
Translated by Google Translate
5/5
Zonder twijfel een van de beste leraren waarmee ik heb mogen werken. Zeer goed geïnformeerd over alle aspecten van het Bulgaars (grammaticaregels, uitdrukkingen, ...) maar ook in het Engels en het Frans, wat helpt wanneer je een diepere vraag hebt over hoe of waarom iets is zoals het in het Bulgaars is. Bovendien heeft hij zijn eigen materiaal en komt hij altijd voorbereid, maar hij staat ook open om het onderwerp van een les aan te passen aan uw behoeften. Hij is geduldig, positief en niet al te wetenschappelijk, dat is wat je nodig hebt als volwassen Bulgaar voor dagelijks leren. Ik werk nu 18 maanden met hem en kijk nog steeds uit naar onze lessen elke week.
Translated by Google Translate
An's Bulgarian is enorm verbeterd sinds ze het anderhalf jaar geleden heeft gegeven. Het spreekt voor zich dat ik het fijn vind om met zo'n enthousiaste leerling samen te werken die het levende bewijs is dat iedereen, door hard werken en doorzettingsvermogen, kan slagen in zijn taaldoelen. An, je bent nu een onafhankelijke gebruiker van de taal die in staat is om met succes echte live gesprekken te voeren. Geef jezelf een schouderklopje.
Translated by Google Translate
5/5
Wederom een les vol plezier en vol leermogelijkheden. Ik hou echt van Angels geduld en aanpassingsvermogen aan mijn leerproces.
Translated by Google Translate
Deze student is een van de beste die ik ooit heb gehad in mijn lange loopbaan als docent. Ze is altijd zo ijverig en bereid om steeds meer te leren. Ik ben zo blij om met haar samen te werken en zie de enorme vooruitgang die ze heeft geboekt sinds we voor het eerst met elkaar begonnen samen te werken. Bedankt Silke!
Translated by Google Translate
5/5
Ik zou Tove ten zeerste aanbevelen. Haar lessen zijn fantastisch en ik leer precies waar ik in geïnteresseerd ben. Tove is erg vriendelijk, onze chemie gaat goed samen en ik vind het erg leuk om door haar onderwezen te worden.
Translated by Google Translate
Beste Anita, Heel erg bedankt voor je mooie recensie! Ik geniet ook erg van onze lessen en ik ben zo blij dat onze communicatie en chemie goed bij elkaar passen. Dat is de beste voorwaarde voor een goede leerervaring. Tot ziens!
Translated by Google Translate
5/5
Wij zijn een Italiaans gezin dat 3 maanden in Frankrijk woont, we hebben twee 10-jarige kinderen die net zijn begonnen met het bijwonen van CM1. We vroegen Natalia om de kinderen twee lessen per week te geven om hun leerproces te versnellen. We zijn super blij met de keuze. Het is een familiale Italiaanse versie van het Franse leger en het is 10 jaar geleden dat de CM1 werd geraadpleegd. Een vraag naar een nieuw leven in een leeromgeving voor een leerling-leerling. Nous sommes super contents de Natalia. Wij zijn een Italiaans gezin dat sinds 3 maanden in Frankrijk woont, we hebben twee 10-jarige kinderen die net zijn begonnen met het bijwonen van CM1. We vroegen Natalia om de kinderen twee lessen per week te geven om hun leerproces te versnellen. We zijn super blij met deze keuze.
Translated by Google Translate
De kinderen van Fabrizio leren heel snel Frans, ik heb de indruk dat deze lessen online voor hen nuttig zijn geweest en ik weet zeker dat ze de taal gemakkelijk zullen beheersen. Ze zijn erg geïnteresseerd in leren.
Translated by Google Translate
5/5
Daniela is een heel aangename en vlotte leerkracht die het talent heeft om je onmiddellijk op je gemak te laten voelen. Haar lessen zijn een mooie mix van conversatie en theorie. Telkens weer is het een leuk uurtje om naar uit te kijken!! Dankjewel Daniela!!
Beste Hilde, hartelijk dank voor je woorden. Ik ben blij dat je tevreden bent met onze tijd samen. Ik zal mijn best blijven doen om je je mooie Italiaanse op een vrolijke en rustige manier te laten oefenen :-)
Translated by Google Translate
5/5
Het is altijd een plezier om Engelse lessen te krijgen bij Corinne. De lessen zijn altijd erg leuk en zeer interessant met betrekking tot actuele zaken en helaas eindigt de tijd altijd te vroeg. Sterk aanbevolen.
Translated by Google Translate
Bedankt, Danilo. Het is altijd een plezier om lessen bij je te hebben en ik heb genoten van onze vele gesprekken samen. En wat een vreugde dat ze in de loop van de tijd voor ons beiden gemakkelijker te begrijpen zijn geworden! : D
Translated by Google Translate
5/5
Carmen is echt voorbereid en heel erg aardig. Ze neemt je bij de hand en laat je op een plezierige manier kennismaken met de Portugese taal. Ik heb al 3-4 zinnen geleerd tijdens de eerste les!
Translated by Google Translate
Fabia is een erg aardige student en leert heel snel. Het is een plezier om haar les te geven, omdat ze het erg leuk vindt om een moeilijke taal als Portugees te leren en veel verbeterd is.
Translated by Google Translate
5/5
Het was erg leuk om les te krijgen van Theano (Anny). Ze is aanpasbaar aan het niveau van de student en is bereid om de student waar nodig te helpen. Ze is een vriendelijke en zorgzame leraar!
Translated by Google Translate
Σ 'ευχαριστώ πολύ Μέγκαν! Ik ben blij dat je een goede ervaring hebt gehad en dat je ervan hebt genoten. Je opwinding over het Grieks leren motiveert me nog meer :)
Translated by Google Translate
5/5
Marissa is een zeer professionele docent die de leerling gerust kan stellen. Het is nauwkeurig, effectief en gericht op het bereiken van doelstellingen: een echte aanrader.
Translated by Google Translate
Heel erg bedankt Paola !!! Ik werk graag met jullie en heb van elk moment genoten. Zelfs na deze korte periode kunnen we al enkele veranderingen beginnen te zien. :-)
Translated by Google Translate
5/5
Ik heb veel lessen gehad bij Luisa en ik kijk er altijd naar uit. We beginnen met praten over de gebeurtenissen van de afgelopen week en die verhuizen naar Espresso, wat ik erg handig vind als een goed overzicht van materiaal dat ik in het verleden heb gedaan. Er worden vaak aanvullende woorden gebruikt die ik nog niet eerder had ontmoet. Luisa is altijd een plezier om mee te praten en is een aardige en prettige leraar. Ze corrigeert me voorzichtig en biedt indien nodig nuttige woorden of betekenissen.
Translated by Google Translate
Beste Martin, heel erg bedankt! Het is mij een genoegen om met jou les te nemen. En hartelijk dank voor uw suggestie over Amerikaanse films (Just Mercy) of Amerikaanse boeken
Translated by Google Translate
5/5
Ik heb een paar dagen geleden mijn eerste les gehad en alles ging super goed! Karin was attent, bracht haar positivisme over en hielp me met elke twijfel die ik had. Ze concentreert zich echt op het leren spreken en spreken van een taal, dus dit is echt interessant voor mij, om het te oefenen en het elke dag te kunnen gebruiken. Ik raad haar echt aan aan iedereen die een nieuwe taal wil leren :)
Translated by Google Translate
Hallo Alba! Heel erg bedankt voor je geweldige recensie! Ik heb ook genoten van onze les en ik wens je veel succes met al je toekomstige projecten :-)
Translated by Google Translate
5/5
Een voorbereide en vriendelijke leraar, klaar om les te geven met geduld en goede humor. Hij voorzag me van zeer nuttig materiaal om zelfs na de les te bestuderen en te herzien. Ik raad het iedereen aan die met een glimlach een taal wil leren. Bedankt Silvia :)
Translated by Google Translate
Heel erg bedankt voor de recensie van Chiara! Het was een waar genoegen om deze les bij je te hebben. Ik wens je een fijne reis met de Duitse taal!
Translated by Google Translate
5/5
De les met Celia was perfect! Ze was puntcual, vriendelijk en haar lesmethode is effectief en grappig. Ze begon de les met een paar "spelletjes" om elkaar beter te leren kennen en daarna bespraken we een artikel dat ze verstrekte. De tijd van de les ging snel voorbij en ik leerde nieuwe woordenschat. Absoluut racecomended.
Translated by Google Translate
Heel erg bedankt, Opmerking! Ik ben blij om te weten dat je onze les leuk vond en ik kijk er naar uit om er in de nabije toekomst meer te hebben! Proost!
Translated by Google Translate
5/5
Ekaterina schrijft nieuwe woorden en zinnen die tijdens de les zijn geleerd. Ze heeft een erg leuke instelling en een geweldig accent! Een plezier om mee te werken ... ja, zelfs in het Duits !!!!!
Translated by Google Translate
Beste Silvia, hartelijk dank voor je feedback! Het is een waar genoegen om lessen bij je te hebben, en ik hoop dat je ze nuttig vindt!
Translated by Google Translate
5/5