Vragen?

Bekijk onze veelgestelde vragen voor de snelste ondersteuning.

FAQ

Geen antwoord gevonden?
Contacteer ons

Infinitief in het Engels

Onze docenten

Op zoek naar een taaldocent? Contacteer 1 van onze leraren!

Leraar zoeken

In dit hoofdstuk wordt de infinitief in het Engels uitgelegd. Wat is de infinitief van een werkwoord en hoe kan jij ze gebruiken?

Wat is de infinitief in het Engels?

Infinitieven zijn gebaseerd op de basis van het werkwoord met "to" voor het werkwoord. Hieronder een aantal voorbeelden:

 • To cook - He likes to cook. (Hij houdt van koken.)
 • To live - We like to live in Germany. (Wij wonen graag in Duitsland.)
 • To swim - My dog loves to swim in the sea. (Mijn hond houdt van in de zee zwemmen.)

De negatieve vorm van de infinitief wordt gevormd door "not" voor "to" te schrijven.

 • Not to cook - I was asked not to cook tonight. (Hij werd gevraagd om niet te koken vanavond.)
 • Not to live - He was told not to live there. (Hij werd verteld om hier niet te wonen.)
 • Not to swim - I told him not to swim there. (Ik vertelde hem om hier niet te zwemmen.)

Heb je een vraag?

Volg online taallessen met een professionele leraar

 1. Native en geverifieerde leraren
 2. Gratis proefles
 3. Inclusief lesmateriaal

Wanneer gebruik je de infinitief?

Het overzicht hieronder laat zien in welke situaties het infinitief wordt gebruikt in het Engels.

SituatieVoorbeeldVertaling

De infinitief van het werkwoord als onderwerp in de zin.

To work as a designer is my dream. 

To write in Greek is difficult. 

Werken als ontwerper is mijn droom.

Schrijven in het Grieks is moeilijk.

Om te verwijzen naar de reden waarom iets gebeurd.

They came to Spain to work at a company. 

I pay for the ticket to go to the concert. 

Zij kwamen naar Spanje om bij een bedrijf te werken.

Ik betaalde voor het kaartje om naar het concert te kunnen gaan.

In zinnen waar de volgende structuur wordt gebruikt: "it" + werkwoord "to be" + bijvoeglijk naamwoord / zelfstandig naamwoord.

It is impossible to find a restaurant here. 

It is very nice to meet you. 

Het is onmogelijk om hier een restaurant te vinden.

Het is heel fijn om jou te ontmoeten.

Na bijvoeglijke naamwoorden die gevoelens beschrijven wordt de infinitief gebruikt.

I am happy to see you again. 

He is very pleased to meet you. 

Ik ben blij om haar weer te zien.

Hij is verheugd om jou te ontmoeten.

De infinitief van werkwoorden wordt gebruikt als persoonsvorm na bepaalde werkwoorden.

I want to improve my English. 

She did not remember to bring my book. 

Ik wil mijn Engels verbeteren.

Zij is vergeten om mijn boek mee te nemen.

Lijst met meest voorkomende infinitieven in het Engels

Het overzicht hieronder laat een lijst met meest voorkomende infinitieven zien, inclusief voorbeelden.

Infinitief

VoorbeeldVertaling
To agreeShe did agree to go on a holiday with me in the end.Zij ging uiteindelijk akkoord om mee te gaan op vakantie.
To advise I had to advise people about their insurances. Ik moest mensen adviseren over hun verzekering.
To affordThey are not able to afford that car.Zij kunnen zich die auto niet veroorloven.
To appearHe manages to appear when something bad is about to happen. Hij weet altijd te verschijnen wanneer er iets slechts gaat gebeuren.
To askAre you afraid to ask her on a date?Ben jij bang om haar om een date te vragen?
To attemptYou can try to attempt to control him, but it's never going to work. Je kan het proberen om hem in bedwang te houden, maar dat gaat nooit werken.
To be able toHow can you be able to do something like this?Hoe kan je in vredesnaam nou zoiets doen?
To begThe girl has to beg in the streets of Barcelona. De meid moet bedelen in de straten van Barcelona.
To careHe doesn't seem to care about other people.Het lijkt alsof hij niet om andere mensen geeft.
To chooseIt is sometimes difficult to choose an outfit. Het is moeilijk om een outfit te kiezen.
To claimWe planned to claim you. We hebben afgesproken om jou te claimen.
To comeMaria promised to come to my party. Maria had beloofd om naar mijn feest te komen.
To consentHe had no choice but to consent to the plan. Hij had geen keuze om akkoord te gaan met het plan.
To dareThey only were there to dare him to do it. Zij waren alleen daar om hem uit te dagen om het te doen.
To decideWe have to decide what we are going to eat tonight. We moeten beslissen wat we gaan eten vanavond.
To demandI don't like to demand things. Ik eis niet graag dingen.
To deserveShe has to deserve the prize. Zij moet de prijs verdienen.
To determineIt is hard to determine whose fault the accident was. Het is moeilijk om te beslissen wiens fout het ongeluk was.
To electAmerica is about to elect a president. Amerika staat op het punt om een president te verkiezen.
To expectWhat to expect when you are going to Indonesia?Wat kan je verwachten als je naar Indonesië gaat?
To failTry not to fail your exams this semester. Probeer om jouw examens te halen deze zomer.
To forgetHe asked her to forget about her problems. Hij vroeg haar om haar problemen te vergeten.
To getWe tried to get a bag of crisps, but the supermarket was closed. We probeerden een zak chips te krijgen, maar de supermarkt was al dicht.
To grow (up)Some people just don't want to grow up. Sommige mensen willen gewoon niet volwassen worden.
To guaranteeWe have to guarantee a great time. We moeten een fantastische tijd garanderen.
To haveIt is nice to have a big group of friends. Het is leuk om een grote vriendengroep te hebben.
To helpIt is a kind thing to help other people. Het is aardig om andere mensen te helpen.
To hesitateHe is always the one to hesitate the most. Hij is degene die altijd het meest aan het aarzelen is.
To hopeSandra has to hope for the best when it comes to graduating this year. Sandra hoopt voor het beste wanneer zij dit jaar moet afstuderen.
To hurryWe have to hurry, we are very late. We moeten ons haasten, we zijn heel laat.
To inviteThey want to invite him to the party. Zij willen hem uitnodigen voor het feest.
To learnShe has to learn English. Zij moet Engels leren.
To manageI don't know how to manage this. Ik weet niet hoe ik dit moet managen.
To meanShe has to mean it, before I believe it. Zij moet het menen voordat ik het geloof.
To needChildren are likely to need their parents when growing up. Kinderen zijn hun ouders nodig bij het opgroeien.
To neglectHe was the one to neglect his tasks.Hij was degene die zijn taak verwaarloosde.
To offerHe was about to offer a big discount to us. Hij stond op het punt om een grote korting aan ons aan te bieden.
To orderWe want to order Chinese food tonight. Wij willen Chinees bestellen vanavond.
To payYou have to pay at the counter. Je moet bij de kassa betalen.
To persuadeYou have to persuade happiness in life. Jij moet het geluk in jouw leven overtuigen.
To planThey have to plan their holiday to Italy. Zij moeten hun vakantie naar Italië plannen.
To prepareShe was the first one to prepare her suitcases. Zij was de eerste die koffer had ingepakt.
To promiseYou have to promise me that you will come home at twelve. Jij moet beloven dat jij om twaalf uur thuis bent.
To proveI have nothing to prove to you. Ik heb niets voor jou te bewijzen.
To refuseShe had to refuse the job offer. Zij moest het werkaanbod afwijzen.
To remainNina had to remain at home, because she was sick. Nina moest thuis blijven, omdat ze ziek was.
To rememberIt is hard to remember things that happened a long time ago. Het is moeilijk om dingen te onthouden die lang geleden zijn gebeurd.
To requestI had to request a special book at the library. Ik heb een speciaal boek aangevraagd in de bibliotheek.
To resolveHopefully they are going to resolve this peacefully. Hopelijk gaan zij dit vreedzaam oplossen.
To sayWe had to say something nice about her. Wij moeten iets aardigs over haar zeggen.
To seekYou want to seek happiness. Jij wil geluk zoeken.
To seemCarla used to seem shy, but she is actually very spontaneous. Carla leek altijd verlegen, maar zij is eigenlijk best spontaan.
To swearI had to swear I would not tell anyone his secret. Ik moest zweren dat ik het geheim tegen niemand zou vertellen.
To tendShe is likely to tend to talk too much when she is nervous. Zij is geneigd om teveel te praten wanneer zij nerveus is.
To threatenThe accident seemed to threaten Simone. Het ongeluk leek Simone te bedreigen.
To tryThey would like to try fresh salmon today.Zij zouden vandaag verse zalm willen proberen.
To turn outThis had to turn out the wrong way. Dit had de verkeerde kant op moeten gaan.
To ventureThey are not likely to venture. Zij zijn niet geneigd om iets te wagen.
To volunteerI went to Africa to volunteer. Ik ben naar Afrika gegaan als vrijwilliger.
To waitWe had to wait for our food. We moeten wachten op ons eten.
To wantToby is likely to want adventure. Toby gaat graag op avontuur.
To wishI want to wish you good luck on your exams. Ik wil iedereen succes wensen met zijn examens.
To yearnHe sat down to yearn over his dad's fate. Hij zat te smachten naar zijn vader's lot.

Oefeningen

 1. Vul de correcte infinitief in!
 2. Kies de beste infinitief om de zinnen mee aan te vullen!

Vul de correcte infinitief in!


Kies de beste infinitief om de zinnen mee aan te vullen!


Wat vinden onze studenten van de taallessen?

In tegenstelling tot andere platformen, zijn al onze docenten handmatig geverifieerd door ons professionele team. Vertrouw op de ervaringen van onze studenten.
4.96/5
Elena is een uitstekende leraar en een erg aardig persoon. Ik heb al geruime tijd in het Spaans met Elena getraind nadat ze mij door een vriend was aanbevolen, en ben altijd erg blij met onze lessen. Hoewel ik mezelf niet erg goed vind in het leren van vreemde talen, is Elena erg geduldig en past ze de lessen aan mijn vaardigheden aan, waardoor ik me op mijn gemak voel. Ik vind haar zelfs buitengewoon bedreven in het exact beoordelen van waar ik op een bepaald moment ben met betrekking tot mijn individuele leersituatie, en de lessen dienovereenkomstig in te richten. Ik denk dat ik het proberen om Spaans te leren waarschijnlijk had opgegeven als ik niet met Elena was begonnen; en dat zou zonde zijn als je bedenkt waar ik nu ben met de taal. Door de bekwame hulp van Elena ben ik erg blij dat ik niet alleen vertrouwd ben met het basis Spaans, maar ook het vertrouwen heb dat ik op een dag de taal volledig zal beheersen. Geen enkele andere leermethode die ik probeerde voordat ik Elena ontmoette, is te vergelijken met de één-op-één, persoonlijke instructie die ik van haar ontvang, namelijk lezen; schrijven; ontwikkelingsoefeningen; en vooral: gesprek. Om nu naar het Spaans te kunnen kijken en het grotendeels vertrouwd te laten lijken, is buitengewoon bevredigend. Ik ben zelfs van plan om bij Elena Italiaans te studeren nadat ik mijn gewenste niveau in het Spaans heb bereikt. Dit zijn niet dingen waarvan ik me ooit had voorgesteld dat ze zich in de beginfase van mijn studie zouden voordoen. Ik ben een native speaker Engels en vind het Engels van Elena uitstekend. Ze had geen moeite om me vanaf het allereerste niveau instructies te geven waar het nodig was dat er veel Engels werd gesproken in onze lessen, tot waar we nu zijn met veel minder Engels. De vriendin die mij Elena heeft aanbevolen, heeft Nederlands van haar geleerd en is even blij met hun ervaring. Ik zou niet aarzelen om van Elena een van de talen te leren die ze onderwijst. Ik geef Elena mijn hoogste aanbevelingen en bedank haar voor alle hulp die ze mij heeft gegeven.
Translated by Google Translate
Bedankt voor je feedback, Brandon! Ik ben erg blij dat je zo tevreden bent met de lessen. Ik heb altijd geloofd dat je het zou redden en ik ben blij dat we het nooit hebben opgegeven. De juiste instelling en een hoog doorzettingsvermogen waren de sleutels tot uw succes. Het was een genoegen om je gids te zijn in je leerproces. Ik weet dat je veel meer kunt doen, dus laten we doorgaan naar een volgend niveau!
Translated by Google Translate
5/5
Zonder twijfel een van de beste leraren waarmee ik heb mogen werken. Zeer goed geïnformeerd over alle aspecten van het Bulgaars (grammaticaregels, uitdrukkingen, ...) maar ook in het Engels en het Frans, wat helpt wanneer je een diepere vraag hebt over hoe of waarom iets is zoals het in het Bulgaars is. Bovendien heeft hij zijn eigen materiaal en komt hij altijd voorbereid, maar hij staat ook open om het onderwerp van een les aan te passen aan uw behoeften. Hij is geduldig, positief en niet al te wetenschappelijk, dat is wat je nodig hebt als volwassen Bulgaar voor dagelijks leren. Ik werk nu 18 maanden met hem en kijk nog steeds uit naar onze lessen elke week.
Translated by Google Translate
An's Bulgarian is enorm verbeterd sinds ze het anderhalf jaar geleden heeft gegeven. Het spreekt voor zich dat ik het fijn vind om met zo'n enthousiaste leerling samen te werken die het levende bewijs is dat iedereen, door hard werken en doorzettingsvermogen, kan slagen in zijn taaldoelen. An, je bent nu een onafhankelijke gebruiker van de taal die in staat is om met succes echte live gesprekken te voeren. Geef jezelf een schouderklopje.
Translated by Google Translate
5/5
Wederom een les vol plezier en vol leermogelijkheden. Ik hou echt van Angels geduld en aanpassingsvermogen aan mijn leerproces.
Translated by Google Translate
Deze student is een van de beste die ik ooit heb gehad in mijn lange loopbaan als docent. Ze is altijd zo ijverig en bereid om steeds meer te leren. Ik ben zo blij om met haar samen te werken en zie de enorme vooruitgang die ze heeft geboekt sinds we voor het eerst met elkaar begonnen samen te werken. Bedankt Silke!
Translated by Google Translate
5/5
Ik zou Tove ten zeerste aanbevelen. Haar lessen zijn fantastisch en ik leer precies waar ik in geïnteresseerd ben. Tove is erg vriendelijk, onze chemie gaat goed samen en ik vind het erg leuk om door haar onderwezen te worden.
Translated by Google Translate
Beste Anita, Heel erg bedankt voor je mooie recensie! Ik geniet ook erg van onze lessen en ik ben zo blij dat onze communicatie en chemie goed bij elkaar passen. Dat is de beste voorwaarde voor een goede leerervaring. Tot ziens!
Translated by Google Translate
5/5
Wij zijn een Italiaans gezin dat 3 maanden in Frankrijk woont, we hebben twee 10-jarige kinderen die net zijn begonnen met het bijwonen van CM1. We vroegen Natalia om de kinderen twee lessen per week te geven om hun leerproces te versnellen. We zijn super blij met de keuze. Het is een familiale Italiaanse versie van het Franse leger en het is 10 jaar geleden dat de CM1 werd geraadpleegd. Een vraag naar een nieuw leven in een leeromgeving voor een leerling-leerling. Nous sommes super contents de Natalia. Wij zijn een Italiaans gezin dat sinds 3 maanden in Frankrijk woont, we hebben twee 10-jarige kinderen die net zijn begonnen met het bijwonen van CM1. We vroegen Natalia om de kinderen twee lessen per week te geven om hun leerproces te versnellen. We zijn super blij met deze keuze.
Translated by Google Translate
De kinderen van Fabrizio leren heel snel Frans, ik heb de indruk dat deze lessen online voor hen nuttig zijn geweest en ik weet zeker dat ze de taal gemakkelijk zullen beheersen. Ze zijn erg geïnteresseerd in leren.
Translated by Google Translate
5/5
Daniela is een heel aangename en vlotte leerkracht die het talent heeft om je onmiddellijk op je gemak te laten voelen. Haar lessen zijn een mooie mix van conversatie en theorie. Telkens weer is het een leuk uurtje om naar uit te kijken!! Dankjewel Daniela!!
Beste Hilde, hartelijk dank voor je woorden. Ik ben blij dat je tevreden bent met onze tijd samen. Ik zal mijn best blijven doen om je je mooie Italiaanse op een vrolijke en rustige manier te laten oefenen :-)
Translated by Google Translate
5/5
Het is altijd een plezier om Engelse lessen te krijgen bij Corinne. De lessen zijn altijd erg leuk en zeer interessant met betrekking tot actuele zaken en helaas eindigt de tijd altijd te vroeg. Sterk aanbevolen.
Translated by Google Translate
Bedankt, Danilo. Het is altijd een plezier om lessen bij je te hebben en ik heb genoten van onze vele gesprekken samen. En wat een vreugde dat ze in de loop van de tijd voor ons beiden gemakkelijker te begrijpen zijn geworden! : D
Translated by Google Translate
5/5
Carmen is echt voorbereid en heel erg aardig. Ze neemt je bij de hand en laat je op een plezierige manier kennismaken met de Portugese taal. Ik heb al 3-4 zinnen geleerd tijdens de eerste les!
Translated by Google Translate
Fabia is een erg aardige student en leert heel snel. Het is een plezier om haar les te geven, omdat ze het erg leuk vindt om een moeilijke taal als Portugees te leren en veel verbeterd is.
Translated by Google Translate
5/5
Het was erg leuk om les te krijgen van Theano (Anny). Ze is aanpasbaar aan het niveau van de student en is bereid om de student waar nodig te helpen. Ze is een vriendelijke en zorgzame leraar!
Translated by Google Translate
Σ 'ευχαριστώ πολύ Μέγκαν! Ik ben blij dat je een goede ervaring hebt gehad en dat je ervan hebt genoten. Je opwinding over het Grieks leren motiveert me nog meer :)
Translated by Google Translate
5/5
Marissa is een zeer professionele docent die de leerling gerust kan stellen. Het is nauwkeurig, effectief en gericht op het bereiken van doelstellingen: een echte aanrader.
Translated by Google Translate
Heel erg bedankt Paola !!! Ik werk graag met jullie en heb van elk moment genoten. Zelfs na deze korte periode kunnen we al enkele veranderingen beginnen te zien. :-)
Translated by Google Translate
5/5
Ik heb veel lessen gehad bij Luisa en ik kijk er altijd naar uit. We beginnen met praten over de gebeurtenissen van de afgelopen week en die verhuizen naar Espresso, wat ik erg handig vind als een goed overzicht van materiaal dat ik in het verleden heb gedaan. Er worden vaak aanvullende woorden gebruikt die ik nog niet eerder had ontmoet. Luisa is altijd een plezier om mee te praten en is een aardige en prettige leraar. Ze corrigeert me voorzichtig en biedt indien nodig nuttige woorden of betekenissen.
Translated by Google Translate
Beste Martin, heel erg bedankt! Het is mij een genoegen om met jou les te nemen. En hartelijk dank voor uw suggestie over Amerikaanse films (Just Mercy) of Amerikaanse boeken
Translated by Google Translate
5/5
Ik heb een paar dagen geleden mijn eerste les gehad en alles ging super goed! Karin was attent, bracht haar positivisme over en hielp me met elke twijfel die ik had. Ze concentreert zich echt op het leren spreken en spreken van een taal, dus dit is echt interessant voor mij, om het te oefenen en het elke dag te kunnen gebruiken. Ik raad haar echt aan aan iedereen die een nieuwe taal wil leren :)
Translated by Google Translate
Hallo Alba! Heel erg bedankt voor je geweldige recensie! Ik heb ook genoten van onze les en ik wens je veel succes met al je toekomstige projecten :-)
Translated by Google Translate
5/5
Een voorbereide en vriendelijke leraar, klaar om les te geven met geduld en goede humor. Hij voorzag me van zeer nuttig materiaal om zelfs na de les te bestuderen en te herzien. Ik raad het iedereen aan die met een glimlach een taal wil leren. Bedankt Silvia :)
Translated by Google Translate
Heel erg bedankt voor de recensie van Chiara! Het was een waar genoegen om deze les bij je te hebben. Ik wens je een fijne reis met de Duitse taal!
Translated by Google Translate
5/5
De les met Celia was perfect! Ze was puntcual, vriendelijk en haar lesmethode is effectief en grappig. Ze begon de les met een paar "spelletjes" om elkaar beter te leren kennen en daarna bespraken we een artikel dat ze verstrekte. De tijd van de les ging snel voorbij en ik leerde nieuwe woordenschat. Absoluut racecomended.
Translated by Google Translate
Heel erg bedankt, Opmerking! Ik ben blij om te weten dat je onze les leuk vond en ik kijk er naar uit om er in de nabije toekomst meer te hebben! Proost!
Translated by Google Translate
5/5
Ekaterina schrijft nieuwe woorden en zinnen die tijdens de les zijn geleerd. Ze heeft een erg leuke instelling en een geweldig accent! Een plezier om mee te werken ... ja, zelfs in het Duits !!!!!
Translated by Google Translate
Beste Silvia, hartelijk dank voor je feedback! Het is een waar genoegen om lessen bij je te hebben, en ik hoop dat je ze nuttig vindt!
Translated by Google Translate
5/5