Vragen?

Bekijk onze veelgestelde vragen voor de snelste ondersteuning.

FAQ

Geen antwoord gevonden?
Contacteer ons

Engelse werkwoorden: tijden en vervoegen

Onze docenten

Op zoek naar een taaldocent? Contacteer 1 van onze leraren!

Leraar zoeken

Werkwoordstijden zijn een enorm belangrijk deel van de grammatica van een taal. De cursus is opgedeeld in de volgende onderdelen:

Tegenwoordige, verleden en toekomende tijd

Heb je een vraag?

Volg online taallessen met een professionele leraar

 1. Native en geverifieerde leraren
 2. Gratis proefles
 3. Inclusief lesmateriaal

1. Tegenwoordige tijd

 • Present simple;  wordt gebruikt voor routines, gewoontes, gevoelens en acties in het algemeen.
 • Present continuous; wordt gebruikt als er een actie of gebeurtenis plaats vindt op dat moment.
 • Present perfect; verwijst naar acties die in het verleden gebeurd zijn maar die die in het heden doorgaan. De besproken actie is nog niet gespecificeerd.
 • Present perfect continuous; wordt gebruikt voor acties die in het verleden zijn begonnen, maar die verder gaan in het heden.

2. Verleden tijd

 • Past simple; wordt in het Engels gebruikt om een actie of gebeurtenis te beschrijven die in het verleden plaats heeft gevonden.
 • Past continuous; wordt in het Engels gebruikt voor acties of gebeurtenissen die in het verleden zijn begonnen maar verder gaan in het heden.
 • Past perfect; wordt in het Engels gebruikt voor acties of gebeurtenissen die voor een andere actie in het verleden hebben plaats gevonden.
 • Past perfect continuous; wordt in het Engels gebruikt om gebeurtenissen te beschrijven die gebeurden tot een andere gebeurtenis in het verleden begon.

3. Toekomende tijd

 • Future simple: wordt gebruikt als er naar een tijd later dan het nu wordt verwezen. Ook kan de future simple worden gebruikt voor feiten.
 • Future continuous: wordt in het Engels gebruik om een actie te beschrijven die in de toekomst plaats zal vinden. De actie kan gedurende een bepaalde tijd plaats vinden of gepland zijn in de toekomst.
 • Future perfect: wordt in het Engels gebruikt om naar een actie te verwijzen die in de toekomst zal worden afgerond.
 • Future perfect continuous: wordt gebruikt om naar acties te verwijzen die nog niet afgerond zijn maar dat in de toekomst wel afgerond zullen worden. Deze tijd wordt vaak gebruikt met een uitdrukking met betrekking tot tijd.

4. Hulpwerkwoorden

SituatieVoorbeeldVertaling
Hulpwerkwoorden van modaliteit

She will make the invitations. 
He will wait for you at the station. 

Zij zal de uitnodigingen maken.
Hij zal voor je wachten bij het station.
Hulpwerkwoorden van tijd

She is talking with him. 
They had walked to the supermarket. 

Zij is met hem aan het praten.
Zij hadden naar de supermarkt gelopen.
Om vragende en ontkennende zinnen te vormen of
Oom ergens nadruk op te leggen.

Do you want a sandwich?
We don't talk a lot anymore. 

Wil jij een broodje?
We praten niet meer zo veel.
Passieve hulpwerkwoorden

The house was built.
The letter was typed by the student. 

Het huis was gebouwd.
De brief was getypt door de student.

5. Tegenwoordig deelwoord

SituatieVoorbeeldVertaling
Bijvoeglijk naamwoord

My brother sits next to the boy wearing the blue jumper. 
It's an interesting story. 

Mijn broer zit naast de jongen die een blauwe trui draagt.
Het is een interessant verhaal.
Onderdeel van werkwoordelijk gezegde

I was talking to her. 
We have been watching television.

Ik was met haar aan het praten.
Wij hebben televisie gekeken.

6. Voltooid deelwoord

SituatieVoorbeeldVertaling
Om de present perfect te vormen.

I have walked home alone. 
Laura has played soccer. 

Ik heb naar huis gelopen.
Laura heeft gevoetbald.
Om de past perfect te vormen.

We had eaten our breakfast when we left home. 
She was very tired because she had not slept well.

We hebben ons ontbijt gegeten toen we het huis verlieten.
Zij was heel moe omdat zij niet goed heeft geslapen.
Om de future perfect te vormen.

They will have worked at the same company for five years next week. 
I will have prepared dinner before you come home. 

Zij hebben volgende week 5 jaar bij hetzelfde bedrijf gewerkt.
Ik zal avondeten hebben gemaakt voordat jij thuis bent gekomen.

Als een bijvoeglijk naamwoord in een deelzin.

The boy taken to prison has been released. 
The burned toast tasted awful. 

De jongen die naar de gevangenis is gebracht is vrijgelaten.
De verbrande toast smaakte vreselijk.

7. Modale werkwoorden

Functies van de Engelse modale werkwoorden

 • Toestemming: can, could, may, might
 • Vaardigheid: can, could
 • Verplichting: must, ought to, should
 • Verbieding: must not
 • Gebrek aan noodzakelijkheid: need not
 • Advies: should, ought to, advice
 • Mogelijkheid: can, could, might
 • Kans: might

8. Samengestelde werkwoorden

StructuurVoorbeeldVertaling
Combinatie van werkwoord en voorzetsel

We broke up three months ago. 
agree with you on this subject.

Wij maakten het 3 maanden geleden uit.
Ik ben met het jou eens over dit onderwerp.
Combinatie van werkwoord en bijwoord

The colours of this shirt are fading away. 
She can not get away with this. 

De kleuren van dit shirt vervagen.
Zij kan hier niet mee weg komen.
Combinatie van werkwoord, voorzetsel en bijwoord

He looks down on his girlfriend.
Keep up with the news please. 

Hij kijkt neer op zijn vriendin.
Blijf alstjeblieft op de hoogte van het nieuws.

9. Regelmatige werkwoorden

 • Tegenwoordige tijd
 • Verleden tijd
 • Voltooid deelwoord

10. Onregelmatige werkwoorden

 • Tegenwoordige tijd
 • Verleden tijd

11. Gerundium (-ing vorm)

SituatieVoorbeeldVertaling

Het gerundium als onderwerp in de zin.

Brushing your teeth is important. 

Cycling is not allowed on the highway. 

Tanden poetsen is belangrijk.

Fietsen is niet toegestaan op de snelweg.

Het gerundium als extra functie van het werkwoord "to be".

The best thing is watching movies in bed. 

The hardest thing to do is waking up early.

Het beste is om films in bed te kijken.

Het moeilijkste is om 's ochtends vroeg op te staan.

Het gerundium na voorzetsels.

He is good at drawing. 

They arrived in London after driving all night.

Hij is goed in tekenen.

Zij arriveerden in Londen na de hele nacht te hebben gereden.

Het gerundium na samengestelde werkwoorden.

She has a reason for being late.

They can not help looking at her. 

Zij heeft een reden om te laat te zijn.

Zij kunnen het niet helpen om naar haar te kijken.

Het gerundium in samengestelde zelfstandige naamwoorden.

There is a swimming pool on this floor. 

She wears running shoes. 

Er is een zwembad op deze verdieping.

Zij draagt hardloopschoenen.

Het gerundium na het infinitief van een werkwoord.

She enjoys travelling to Asia. 

He should stop smoking. 

Zij geniet van het reizen in Azië.

Hij zou moeten stoppen met roken.

12. Infinitief in het Engels

SituatieVoorbeeldVertaling

De infinitief van het werkwoord als onderwerp in de zin.

To work as a designer is my dream. 

To write in Greek is difficult. 

Werken als ontwerper is mijn droom.

Schrijven in het Grieks is moeilijk.

Om te verwijzen naar de reden waarom iets gebeurd.

They came to Spain to work at a company. 

I pay for the ticket to go to the concert. 

Zij kwamen naar Spanje om bij een bedrijf te werken.

Ik betaalde voor het kaartje om naar het concert te kunnen gaan.

In zinnen waar de volgende structuur wordt gebruikt: "it" + werkwoord "to be" + bijvoeglijk naamwoord / zelfstandig naamwoord.

It is impossible to find a restaurant here. 

It is very nice to meet you. 

Het is onmogelijk om hier een restaurant te vinden.

Het is heel fijn om jou te ontmoeten.

Na bijvoeglijke naamwoorden die gevoelens beschrijven wordt de infinitief gebruikt.

I am happy to see you again. 

He is very pleased to meet you. 

Ik ben blij om haar weer te zien.

Hij is verheugd om jou te ontmoeten.

De infinitief van werkwoorden wordt gebruikt als persoonsvorm na bepaalde werkwoorden.

I want to improve my English. 

She did not remember to bring my book. 

Ik wil mijn Engels verbeteren.

Zij is vergeten om mijn boek mee te nemen.

13. Gebiedende wijs

SituatieVoorbeeldVertaling
Om een instructie te geven

Take the first turning on the right.

Go straight ahead.

Neem de eerste afslag naar rechts.

Ga rechtdoor.

Om instructies te geven

Sit down!

Be quiet!

Ga zitten!

Wees stil!

Om iets te verzoeken

Please, close the door.

Please, open the window. 

Alstjeblieft, doe de deur dicht.

Alstjeblieft, open het raam.

Om een suggestie te doen

Let's go outside!

Let's listen to music!

Laten we naar buiten gaan!

Laten we naar muziek luisteren!

14. Indirecte en directe rede

 • Directe rede
 • Indirecte rede

15. Actieve en passieve zinnen

 OnderwerpHoofdwerkwoordLijdend voorwerp
Actieve zinnenA car (Een auto)hit (raakte)the dog (mijn hond)
Passieve zinnenThe dog (De hond)was hit (werd geraakt)by a car (door de auto)
 

Wat vinden onze studenten van de taallessen?

In tegenstelling tot andere platformen, zijn al onze docenten handmatig geverifieerd door ons professionele team. Vertrouw op de ervaringen van onze studenten.
4.96/5
Zonder twijfel een van de beste leraren waarmee ik heb mogen werken. Zeer goed geïnformeerd over alle aspecten van het Bulgaars (grammaticaregels, uitdrukkingen, ...) maar ook in het Engels en het Frans, wat helpt wanneer je een diepere vraag hebt over hoe of waarom iets is zoals het in het Bulgaars is. Bovendien heeft hij zijn eigen materiaal en komt hij altijd voorbereid, maar hij staat ook open om het onderwerp van een les aan te passen aan uw behoeften. Hij is geduldig, positief en niet al te wetenschappelijk, dat is wat je nodig hebt als volwassen Bulgaar voor dagelijks leren. Ik werk nu 18 maanden met hem en kijk nog steeds uit naar onze lessen elke week.
Translated by Google Translate
An's Bulgarian is enorm verbeterd sinds ze het anderhalf jaar geleden heeft gegeven. Het spreekt voor zich dat ik het fijn vind om met zo'n enthousiaste leerling samen te werken die het levende bewijs is dat iedereen, door hard werken en doorzettingsvermogen, kan slagen in zijn taaldoelen. An, je bent nu een onafhankelijke gebruiker van de taal die in staat is om met succes echte live gesprekken te voeren. Geef jezelf een schouderklopje.
Translated by Google Translate
5/5
Elena is een uitstekende leraar en een erg aardig persoon. Ik heb al geruime tijd in het Spaans met Elena getraind nadat ze mij door een vriend was aanbevolen, en ben altijd erg blij met onze lessen. Hoewel ik mezelf niet erg goed vind in het leren van vreemde talen, is Elena erg geduldig en past ze de lessen aan mijn vaardigheden aan, waardoor ik me op mijn gemak voel. Ik vind haar zelfs buitengewoon bedreven in het exact beoordelen van waar ik op een bepaald moment ben met betrekking tot mijn individuele leersituatie, en de lessen dienovereenkomstig in te richten. Ik denk dat ik het proberen om Spaans te leren waarschijnlijk had opgegeven als ik niet met Elena was begonnen; en dat zou zonde zijn als je bedenkt waar ik nu ben met de taal. Door de bekwame hulp van Elena ben ik erg blij dat ik niet alleen vertrouwd ben met het basis Spaans, maar ook het vertrouwen heb dat ik op een dag de taal volledig zal beheersen. Geen enkele andere leermethode die ik probeerde voordat ik Elena ontmoette, is te vergelijken met de één-op-één, persoonlijke instructie die ik van haar ontvang, namelijk lezen; schrijven; ontwikkelingsoefeningen; en vooral: gesprek. Om nu naar het Spaans te kunnen kijken en het grotendeels vertrouwd te laten lijken, is buitengewoon bevredigend. Ik ben zelfs van plan om bij Elena Italiaans te studeren nadat ik mijn gewenste niveau in het Spaans heb bereikt. Dit zijn niet dingen waarvan ik me ooit had voorgesteld dat ze zich in de beginfase van mijn studie zouden voordoen. Ik ben een native speaker Engels en vind het Engels van Elena uitstekend. Ze had geen moeite om me vanaf het allereerste niveau instructies te geven waar het nodig was dat er veel Engels werd gesproken in onze lessen, tot waar we nu zijn met veel minder Engels. De vriendin die mij Elena heeft aanbevolen, heeft Nederlands van haar geleerd en is even blij met hun ervaring. Ik zou niet aarzelen om van Elena een van de talen te leren die ze onderwijst. Ik geef Elena mijn hoogste aanbevelingen en bedank haar voor alle hulp die ze mij heeft gegeven.
Translated by Google Translate
Bedankt voor je feedback, Brandon! Ik ben erg blij dat je zo tevreden bent met de lessen. Ik heb altijd geloofd dat je het zou redden en ik ben blij dat we het nooit hebben opgegeven. De juiste instelling en een hoog doorzettingsvermogen waren de sleutels tot uw succes. Het was een genoegen om je gids te zijn in je leerproces. Ik weet dat je veel meer kunt doen, dus laten we doorgaan naar een volgend niveau!
Translated by Google Translate
5/5
Wederom een les vol plezier en vol leermogelijkheden. Ik hou echt van Angels geduld en aanpassingsvermogen aan mijn leerproces.
Translated by Google Translate
Deze student is een van de beste die ik ooit heb gehad in mijn lange loopbaan als docent. Ze is altijd zo ijverig en bereid om steeds meer te leren. Ik ben zo blij om met haar samen te werken en zie de enorme vooruitgang die ze heeft geboekt sinds we voor het eerst met elkaar begonnen samen te werken. Bedankt Silke!
Translated by Google Translate
5/5
Ik zou Tove ten zeerste aanbevelen. Haar lessen zijn fantastisch en ik leer precies waar ik in geïnteresseerd ben. Tove is erg vriendelijk, onze chemie gaat goed samen en ik vind het erg leuk om door haar onderwezen te worden.
Translated by Google Translate
Beste Anita, Heel erg bedankt voor je mooie recensie! Ik geniet ook erg van onze lessen en ik ben zo blij dat onze communicatie en chemie goed bij elkaar passen. Dat is de beste voorwaarde voor een goede leerervaring. Tot ziens!
Translated by Google Translate
5/5
Wij zijn een Italiaans gezin dat 3 maanden in Frankrijk woont, we hebben twee 10-jarige kinderen die net zijn begonnen met het bijwonen van CM1. We vroegen Natalia om de kinderen twee lessen per week te geven om hun leerproces te versnellen. We zijn super blij met de keuze. Het is een familiale Italiaanse versie van het Franse leger en het is 10 jaar geleden dat de CM1 werd geraadpleegd. Een vraag naar een nieuw leven in een leeromgeving voor een leerling-leerling. Nous sommes super contents de Natalia. Wij zijn een Italiaans gezin dat sinds 3 maanden in Frankrijk woont, we hebben twee 10-jarige kinderen die net zijn begonnen met het bijwonen van CM1. We vroegen Natalia om de kinderen twee lessen per week te geven om hun leerproces te versnellen. We zijn super blij met deze keuze.
Translated by Google Translate
De kinderen van Fabrizio leren heel snel Frans, ik heb de indruk dat deze lessen online voor hen nuttig zijn geweest en ik weet zeker dat ze de taal gemakkelijk zullen beheersen. Ze zijn erg geïnteresseerd in leren.
Translated by Google Translate
5/5
Daniela is een heel aangename en vlotte leerkracht die het talent heeft om je onmiddellijk op je gemak te laten voelen. Haar lessen zijn een mooie mix van conversatie en theorie. Telkens weer is het een leuk uurtje om naar uit te kijken!! Dankjewel Daniela!!
Beste Hilde, hartelijk dank voor je woorden. Ik ben blij dat je tevreden bent met onze tijd samen. Ik zal mijn best blijven doen om je je mooie Italiaanse op een vrolijke en rustige manier te laten oefenen :-)
Translated by Google Translate
5/5
Het is altijd een plezier om Engelse lessen te krijgen bij Corinne. De lessen zijn altijd erg leuk en zeer interessant met betrekking tot actuele zaken en helaas eindigt de tijd altijd te vroeg. Sterk aanbevolen.
Translated by Google Translate
Bedankt, Danilo. Het is altijd een plezier om lessen bij je te hebben en ik heb genoten van onze vele gesprekken samen. En wat een vreugde dat ze in de loop van de tijd voor ons beiden gemakkelijker te begrijpen zijn geworden! : D
Translated by Google Translate
5/5
Carmen is echt voorbereid en heel erg aardig. Ze neemt je bij de hand en laat je op een plezierige manier kennismaken met de Portugese taal. Ik heb al 3-4 zinnen geleerd tijdens de eerste les!
Translated by Google Translate
Fabia is een erg aardige student en leert heel snel. Het is een plezier om haar les te geven, omdat ze het erg leuk vindt om een moeilijke taal als Portugees te leren en veel verbeterd is.
Translated by Google Translate
5/5
Het was erg leuk om les te krijgen van Theano (Anny). Ze is aanpasbaar aan het niveau van de student en is bereid om de student waar nodig te helpen. Ze is een vriendelijke en zorgzame leraar!
Translated by Google Translate
Σ 'ευχαριστώ πολύ Μέγκαν! Ik ben blij dat je een goede ervaring hebt gehad en dat je ervan hebt genoten. Je opwinding over het Grieks leren motiveert me nog meer :)
Translated by Google Translate
5/5
Marissa is een zeer professionele docent die de leerling gerust kan stellen. Het is nauwkeurig, effectief en gericht op het bereiken van doelstellingen: een echte aanrader.
Translated by Google Translate
Heel erg bedankt Paola !!! Ik werk graag met jullie en heb van elk moment genoten. Zelfs na deze korte periode kunnen we al enkele veranderingen beginnen te zien. :-)
Translated by Google Translate
5/5
Ik heb veel lessen gehad bij Luisa en ik kijk er altijd naar uit. We beginnen met praten over de gebeurtenissen van de afgelopen week en die verhuizen naar Espresso, wat ik erg handig vind als een goed overzicht van materiaal dat ik in het verleden heb gedaan. Er worden vaak aanvullende woorden gebruikt die ik nog niet eerder had ontmoet. Luisa is altijd een plezier om mee te praten en is een aardige en prettige leraar. Ze corrigeert me voorzichtig en biedt indien nodig nuttige woorden of betekenissen.
Translated by Google Translate
Beste Martin, heel erg bedankt! Het is mij een genoegen om met jou les te nemen. En hartelijk dank voor uw suggestie over Amerikaanse films (Just Mercy) of Amerikaanse boeken
Translated by Google Translate
5/5
Ik heb een paar dagen geleden mijn eerste les gehad en alles ging super goed! Karin was attent, bracht haar positivisme over en hielp me met elke twijfel die ik had. Ze concentreert zich echt op het leren spreken en spreken van een taal, dus dit is echt interessant voor mij, om het te oefenen en het elke dag te kunnen gebruiken. Ik raad haar echt aan aan iedereen die een nieuwe taal wil leren :)
Translated by Google Translate
Hallo Alba! Heel erg bedankt voor je geweldige recensie! Ik heb ook genoten van onze les en ik wens je veel succes met al je toekomstige projecten :-)
Translated by Google Translate
5/5
Een voorbereide en vriendelijke leraar, klaar om les te geven met geduld en goede humor. Hij voorzag me van zeer nuttig materiaal om zelfs na de les te bestuderen en te herzien. Ik raad het iedereen aan die met een glimlach een taal wil leren. Bedankt Silvia :)
Translated by Google Translate
Heel erg bedankt voor de recensie van Chiara! Het was een waar genoegen om deze les bij je te hebben. Ik wens je een fijne reis met de Duitse taal!
Translated by Google Translate
5/5
De les met Celia was perfect! Ze was puntcual, vriendelijk en haar lesmethode is effectief en grappig. Ze begon de les met een paar "spelletjes" om elkaar beter te leren kennen en daarna bespraken we een artikel dat ze verstrekte. De tijd van de les ging snel voorbij en ik leerde nieuwe woordenschat. Absoluut racecomended.
Translated by Google Translate
Heel erg bedankt, Opmerking! Ik ben blij om te weten dat je onze les leuk vond en ik kijk er naar uit om er in de nabije toekomst meer te hebben! Proost!
Translated by Google Translate
5/5
Ekaterina schrijft nieuwe woorden en zinnen die tijdens de les zijn geleerd. Ze heeft een erg leuke instelling en een geweldig accent! Een plezier om mee te werken ... ja, zelfs in het Duits !!!!!
Translated by Google Translate
Beste Silvia, hartelijk dank voor je feedback! Het is een waar genoegen om lessen bij je te hebben, en ik hoop dat je ze nuttig vindt!
Translated by Google Translate
5/5

Volgende lessen

1 Tegenwoordige tijd in het Engels Wil jij de grammaticale tijden in het Engels leren?
2 Verleden tijd in het Engels Wil jij de verleden tijd in het Engels leren?
3 Toekomende tijd in het Engels Wil jij uitleg over toekomende tijd in het Engels?
4 Hulpwerkwoorden in het Engels Wil jij de Engelse hulpwerkwoorden leren?
5 Tegenwoordig deelwoord in het Engels Wil jij uitleg over het Engelse tegenwoordige deelwoord?
6 Voltooid deelwoord in het Engels Wil jij uitleg over het Engelse voltooid deelwoord?
7 Modale werkwoorden in het Engels Engelse modale werkwoorden: uitleg, definities en oefeningen!
8 Engelse samengestelde werkwoorden Samengestelde werkwoorden: definities, voorbeelden en oefeningen
9 Regelmatige werkwoorden in het Engels Regelmatige werkwoorden in het Engels vervoegen
10 Onregelmatige werkwoorden in het Engels Wil jij onregelmatige en andere werkwoorden leren?
11 Gerundium (-ing vorm) in het Engels Wil jij uitleg over het gerundium in het Engels?
12 Infinitief in het Engels Leer alles over de infinitief in het Engels!
13 Gebiedende wijs in het Engels Leer alles over de gebiedende wijs in het Engels!
14 Indirecte en directe rede in het Engels Leer alles over de indirecte en directe rede in het Engels!
15 Actieve en passieve zinnen in het Engels Leer alles over de actieve en passieve zinnen in het Engels!